Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. De minister van OCW stelt daarom dit jaar voor het laatst financiering beschikbaar via de stimuleringsregeling Open en online onderwijs, die SURF coördineert. Je kunt tot en met 15 december 2021 je project indienen.

Twee studenten aan tafel achter een laptop in de bibliotheek

Stimuleringsregeling Open en online onderwijs – pijler Open leermaterialen

Met de pijler Open leermaterialen worden deelnemers uitgedaagd om samen met andere vakdocenten collecties van open leermaterialen op te bouwen en hergebruiken binnen de vakcommunity.

Delen en hergebruik van open leermaterialen

De pijler Open leermaterialen richt zich op het hergebruik van open leermaterialen. Er zijn al vele kwalitatief goede materialen beschikbaar, daar kun je slim gebruik van maken. Zo gebruik je je tijd efficiënter en hebben studenten toegang tot een grote diverse collectie aan digitale open leermaterialen. Werk je samen met andere docenten in een vakcommunity, dan verhoog je samen de kwaliteit van de open leermaterialen: vakdocenten van verschillende instellingen kunnen de kwaliteit van bestaand materiaal goed beoordelen, en gezamenlijk een relevante collectie samenstellen, onderhouden en inzetten in het onderwijs.  

Dien samen een voorstel in

Community’s van vakdocenten nodigen wij uit om samen een projectvoorstel in te dienen. We dagen jullie uit om een kwalitatief hoogstaande collectie van open leermaterialen op te bouwen. Belangrijk is een cultuurverandering in gang te zetten, naar een cultuur van hergebruik van materialen en het delen daarvan. Door een organisatie rond hergebruik binnen de vakcommunity op te zetten, zorg je dat de collectie niet alleen onderhouden wordt, maar ook actueel en in gebruik blijft. Om te zorgen voor een brede relevantie van de projectresultaten, moet de aanvraag met minimaal één andere hogeronderwijsinstelling ingediend worden.

Doelgroep

Deelnemers die meedoen aan de stimuleringsregeling werken aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling die geaccrediteerd onderwijs aanbieden.

Financiering

Projectvoorstellen kunnen maximaal 175.000 euro subsidie aanvragen vanuit de stimuleringsregeling. Voorwaarde daarbij is dat er minimaal het aangevraagde bedrag aan eigen middelen in het project wordt geïnvesteerd. In totaal is er 700.000 euro beschikbaar voor deze pijler in de regeling.

Praktische informatie, voorwaarden en planning

De volledige aanvraag kan tot en met 15 december worden ingediend. Lees alle praktische informatie, waaraan een voorstel moet voldoen en hoe je moet indienen.

Laat je inspireren

Videos openleermaterialen in de praktijk

Laat je inspireren door bestaande initiatieven. Andere community’s doen al ervaring op en kregen al de kans hun voorstellen te realiseren. Bekijk de afgeronde en lopende projecten Open leermaterialen delen en hergebruiken.

Laat je ook inspireren door enthousiaste docenten die vertellen waarom zij aan de slag gaan met open leermaterialen.

Achtergrondinformatie

Officiële bekendmaking van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2018-2022 op overheid.nl.