Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. Daarmee groeit de kans op hoger studiesucces. De minister van OCW stelt daarom financiering beschikbaar voor de jaarlijkse stimuleringsregeling Open en online onderwijs. SURF coördineert deze regeling, die weer openstaat voor nieuwe projectvoorstellen (tot 16 december 2019).

Twee studenten aan tafel achter een laptop in de bibliotheek

Geleerde lessen: adviezen van projectleiders stimuleringsregeling Open en online onderwijs

De projecten uit de eerste en tweede ronde van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs en de boegbeeldprojecten over open leermaterialen zijn afgerond. In deze uitgave delen de projectleiders hun geleerde lessen: wat moet je weten als je met soortgelijke projecten aan de slag gaat?

Geleerde lessen per thema

Cover geleerde lessen stimuleringsregeling

Deze uitgave geeft een overzicht van de geleerde lessen per thema:

  • organisatie van projecten
  • online onderwijs vormgeven
  • productie van videomateriaal
  • werken met open leermaterialen

De adviezen van de projectleiders bieden handvatten voor jou als je onderwijs wil herontwerpen met online elementen en gebruik van open leermaterialen.

Laat studenten van elkaar leren en inzichten delen:

"Studenten en cursisten waarderen het om de ideeën van elkaar te kunnen lezen en te becommentariëren. Geef studenten instructies voor het geven van feedback en rubrics om het werk van medestudenten te kunnen beoordelen."
Mark de Reuver, TU Delft

Over de boegbeeldprojecten

In de strategische agenda van het ministerie van OCW 'HO2025, de waarde(n) van weten' staat de ambitie dat docenten in 2025 al hun lesmateriaal delen. Om het delen en hergebruiken van lesmateriaal te bevorderen, werkten instellingen in het hoger onderwijs aan twee zogenoemde boegbeeldprojecten: hbo Verpleegkunde en Wiskunde.

Bij online onderwijs blijft begeleiding noodzakelijk:

"Dat studenten zelfstandiger kunnen werken, betekent niet dat ze geen begeleiding nodig hebben! De voorbereiding van de online fietsexcursie op de universiteit is essentieel, net als de nabespreking om theorie en ervaring in het veld aan elkaar te koppelen."
Wouter Marra, Universiteit Utrecht
Ervaringen van projectleiders
Geleerde lessen stimuleringsregeling en boegbeeldprojecten
Downloaden Nederlands, Bestandsextensie: PDF (Bestandsgrootte: 999 KB)