Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. Daarmee groeit ook de kans op een hoger studiesucces. De minister van OCW stelt daarom financiering beschikbaar voor de jaarlijkse stimuleringsregeling Open en online onderwijs. SURF coördineert deze regeling, die weer openstaat voor nieuwe projectvoorstellen!

Twee studenten aan tafel achter een laptop in de bibliotheek

Geleerde lessen: adviezen van projectleiders stimuleringsregeling Open en online onderwijs

De projecten uit de eerste en tweede ronde van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs en de boegbeeldprojecten over open leermaterialen zijn afgerond. In deze uitgave delen de projectleiders hun geleerde lessen: wat moet je weten als je met soortgelijke projecten aan de slag gaat?

Geleerde lessen per thema

Cover geleerde lessen stimuleringsregeling

Deze uitgave geeft een overzicht van de geleerde lessen per thema:

  • organisatie van projecten
  • online onderwijs vormgeven
  • productie van videomateriaal
  • werken met open leermaterialen

De adviezen van de projectleiders bieden handvatten voor jou als je onderwijs wil herontwerpen met online elementen en gebruik van open leermaterialen.

Over de stimuleringsregeling

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap daagt instellingen uit hun onderwijs te verbeteren, door te experimenteren met verschillende vormen van open en online onderwijs. Sinds 2015 is hiervoor een jaarlijkse stimuleringsregeling beschikbaar. Wij begeleiden deze projecten en delen de kennis en geleerde lessen van projecten binnen de regeling met het onderwijsveld. De stimuleringsregeling bestaat uit 2 pijlers: Online onderwijs  en Open leermaterialen.

Over de boegbeeldprojecten

In de strategische agenda van het ministerie van OCW 'HO2025, de waarde(n) van weten' staat de ambitie dat docenten in 2025 al hun lesmateriaal delen. Om het delen en hergebruiken van lesmateriaal te bevorderen, werkten instellingen in het hoger onderwijs aan twee zogenoemde boegbeeldprojecten: hbo Verpleegkunde en Wiskunde.

Ervaringen van projectleiders
Geleerde lessen stimuleringsregeling en boegbeeldprojecten
Downloaden Nederlands, Bestandsextensie: PDF (Bestandsgrootte: 999 KB)