Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. De minister van OCW stelt daarom financiering beschikbaar via de stimuleringsregeling Open en online onderwijs, die SURF coördineert. Binnen de stimuleringsregeling vallen twee pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen.

Twee studenten aan tafel achter een laptop in de bibliotheek

Jaarthema 2021 pijler Online onderwijs: Activerend leren en toetsen

Voorstellen voor de pijler Online onderwijs moeten tijdens deze ronde van de stimuleringsregeling aansluiten op het jaarthema Activerend leren en toetsen. Graag ontvangen we voorstellen die een antwoord geven op (een van) de twee belangrijke uitdagingen die we momenteel zien.

In het licht van de huidige corona-crisis, waarbij instellingen in korte tijd op grote schaal zijn overgestapt naar online onderwijs, zie je dat enerzijds de vraag rijst hoe je studenten op afstand aangehaakt houdt en aan de andere kant hoe je moet omgaan met toetsen en beoordelen in online onderwijs.

Activerend onderwijs in een online context

Eén van de belangrijkste problemen bij online onderwijs is dat studenten zich minder betrokken voelen bij het onderwijs; ze missen de sociale context en ze missen prikkels om aan de slag te gaan. De vraag is hoe je studenten in een online context uit kunt dagen om actief aan de slag te gaan, zowel zelfstandig als met elkaar. Hoe kun je studenten in een online omgeving meer (bij)sturing geven? Hoe daag je studenten uit om hun eigen leerproces vorm te geven en in te richten? En hoe daag je ze uit om te reflecteren op de stof?

Toetsen en beoordelen in online onderwijs

Ook toetsen en beoordelen is een grote uitdaging in online onderwijs. Instellingen worden gedwongen om na te denken over hoe ze beter de vinger aan de pols kunnen houden bij studenten, zich een oordeel kunnen vormen over de kennis en prestaties van studenten, als alternatief voor reguliere summatieve toetsen. Kun je het onderwijs en toetsprogramma ook anders inrichten waardoor je minder hoeft in te zetten op summatieve toetsen? Kun je de vorderingen van studenten op andere manieren monitoren? Kun je meer gebruikmaken van formatieve toetsen? En kun je die dan ook inzetten om studenten inzicht te geven in hun eigen vorderingen?

Doe inspiratie op!

Overweeg je een voorstel in te dienen? Laat je dan vooral inspireren door ervaringen van anderen. Als het gaat om activerend onderwijs, bekijk dan de projecten die de afgelopen jaren binnen de stimuleringsregeling zijn gestart rond (peer) feedback en online begeleiden. Ga je op zoek naar manieren om de toetsing in het hoger onderwijs meer activerend, uitdagender en creatiever vorm te geven, laat je dan bijvoorbeeld inspireren door de verschillende praktijkbeschrijvingen in de uitgave de Toetsrevolutie (2018). Daarnaast publiceerde SURF de uitgave Toetsen als integraal onderdeel van het leerproces (2016).

Dit voorjaar organiseerde SURF via de Vraagbaak Online Onderwijs een aantal relevante webinars: