Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. Daarmee groeit de kans op hoger studiesucces. De minister van OCW stelt daarom financiering beschikbaar voor de jaarlijkse stimuleringsregeling Open en online onderwijs. SURF coördineert deze regeling, die weer openstaat voor nieuwe projectvoorstellen (tot 16 december 2019).

Twee studenten aan tafel achter een laptop in de bibliotheek

Projecten stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2017

Het ministerie van OCW stelt geld beschikbaar voor een jaarlijkse stimuleringsregeling Open en online onderwijs. In de derde ronde van deze regeling zijn 55 projectvoorstellen ingediend, waarvan er 11 door de minister zijn gehonoreerd. Op deze pagina lees je meer over deze projecten.

Gehonoreerde projectvoorstellen

In juni 2016 is de derde oproep gelanceerd voor het indienen van projectvoorstellen voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs. Aan de volgende projecten (in alfabetische volgorde) heeft de minister van OCW subsidie verleend:

Fontys Hogescholen - Een open en online leeromgeving voor praktijkgericht onderzoek binnen de lichamelijke opvoeding

Looptijd: 1 september 2017 – 31 december 2018

Fontys Sporthogeschool ontwikkelt open en online vakspecifiek onderwijsmateriaal over praktische onderzoeksvaardigheden. Het materiaal richt zich op studenten lichamelijke oefening en moet goed aansluiten bij hun belevingswereld.

Lees de factsheet over dit project (pdf)

Hanzehogeschool - Community of Open Online Course (COOC)

Looptijd: 1 mei 2017 – 31 mei 2018

De Hanzehogeschool Groningen breidt de MOOC Introductory Course to Economics uit met de online onderwijscommunity COOC: Community of Open Online Course. Video's met professionals en internationale docenten bieden een brug tussen theorie en praktijk en geven een internationaal perspectief aan het vak.

Lees de factsheet over dit project (pdf) | The factsheet of this project is also available in English (pdf)

Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Wageningen Universiteit Research, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit, Open Universiteit Nederland - Environmental toxicology

Looptijd: 1 september 2017 – 31 december 2018

De Vrije Universiteit ontwikkelt samen met andere instellingen een online studieboek met een actueel overzicht van het vakgebied van de milieutoxicologie. Het studieboek is modulair van opzet en online beschikbaar.

Lees de factsheet over dit project (pdf) | The factsheet of this project is also available in English (pdf)

Saxion - Open online cursus business analytics

Looptijd: 1 mei 2017 – 31 augustus 2018

Van financiële professionals wordt verwacht dat ze toekomstgericht kunnen adviseren op basis van grote hoeveelheden beschikbare data. Saxion gaat een open online cursus Business Analytics ontwikkelen, met daarin 8 op de praktijk gebaseerde casussen.

Lees de factsheet over dit project (pdf)

Technische Universiteit Delft - PRESTO - Projectestafettes voor schaalbaar toepassingsgericht open en online onderwijs

Looptijd: 1 mei 2017 – 1 september 2018

De TU Delft gaat verder met de ontwikkeling van modelleerestafettes: een onderwijsvorm waarbij studenten individueel in stappen een opdracht uitvoeren, voortbouwend op het werk van een anonieme voorganger.

Lees de factsheet over dit project (pdf)

Universiteit Maastricht - Leading to Success: Smart Choices & Smart Tools

Looptijd: 1 september 2017 – 31 december 2018

Maastricht University ontwikkelt online specialisatietrack-samenvattingen voor het ondersteunen van specialisatiekeuze, en onderwijsmodules die studenten en alumni moeten helpen extra vaardigheden te verwerven.

Lees de factsheet over dit project (pdf) | The factsheet of this project is also available in English (pdf)

Universiteit Twente - Learn computer networking fundamentals in a challenging and engaging way

Looptijd: 1 juni 2017 – 1 oktober 2018

De Universiteit Twente verbetert eerder ontwikkelde computerpractica en stelt ze online beschikbaar voor een wereldwijd publiek. De ambitie is om het onderwijs in computernetwerken te verbeteren, zowel bij andere onderwijsinstellingen als voor zelfstudeerders.

Lees de factsheet over dit project (pdf)

Universiteit Utrecht - Public International Law: knowledge clips & bites

Looptijd: 28 aug 2017 – 28 november 2018

De Universiteit Utrecht gaat verrijkte kennisclips inzetten, waarin leerstukken van het internationaal recht worden uitgelegd en vragen gesteld worden die in het onderwijs worden besproken. Daarnaast worden korte clips (bites) ontwikkeld, waarin specifieke onderwerpen aan bod komen die studenten algemeen lastig vinden.

Lees de factsheet over dit project (pdf) | The factsheet of this project is also available in English (pdf)

Universiteit Utrecht - The X-Games

Looptijd: 1 september 2017 – 31 december 2018

Universiteit Utrecht ontwikkelt een serious game voor beeldinterpretatievaardigheden in de radiologie. Studenten geneeskunde worden zo gemotiveerd om intensief te oefenen, gefocust op specifieke taken, met feedback en mogelijkheid tot herhaling.

Lees de factsheet over dit project (pdf) | The factsheet of this project is also available in English (pdf)

Vrije Universiteit - Perfect pronunciation

Looptijd: 1 september 2017 – 31 december 2018

De Vrije Universiteit ontwikkelt een wiki en een MOOC om te voorzien in de groeiende vraag naar training in Engelse uitspraakvaardigheid in de huidige internationale samenleving.

Lees de factsheet over dit project (pdf) | The factsheet of this project is also available in English (pdf)

Wageningen Universiteit - Research The scientific method: learning by doing

Looptijd: 1 september 2017 – 31 december 2018

Wageningen University ontwikkelt een modulaire online cursus waarin studenten de wetenschappelijke methode niet alleen aanleren maar ook direct toepassen. Zo worden ze beter voorbereid op het doen van zelfstandig onderzoek tijdens het afstuderen.

Lees de factsheet over dit project (pdf) | The factsheet of this project is also available in English (pdf)