Stimuleringsregeling Open en online onderwijs – pijler Open leermaterialen

De minister van OCW stelt subsidie beschikbaar voor het experimenteren met open leermaterialen. SURF coördineert de stimuleringsregeling Open en online onderwijs. De regeling heeft 2 pijlers: open leermaterialen en online onderwijs. De volgende oproep voor het indienen van projectvoorstellen is voor de zomer 2019.

Doel van de pijler Open leermaterialen

Met de pijler Open leermaterialen wil de minister van OCW bevorderen dat docenten open leermaterialen delen en hergebruiken. Het streven is dat vakdocenten hiermee gaan experimenteren binnen community’s. Als docenten samenwerken kunnen ze de kwaliteit van de open leermaterialen verhogen en hun tijd efficiënter gebruiken.

Lopende projecten

Bekijk de projecten van eerdere rondes:

Bekijk ook ter inspiratie de boegbeeldprojecten en lees het persoonlijke verhaal van projectleider Marja Versantvoort, over open leermaterialen voor de bachelor Verpleegkunde.

Doelgroep

In de zomer van 2019 gaat alweer de zesde ronde van de stimuleringsregeling van start. Werk je voor een Nederlandse hogeronderwijsinstelling die geaccrediteerd onderwijs aanbiedt? Dan kun je een aanvraag indienen. Om te zorgen voor een brede relevantie van de projectresultaten, moet je de aanvraag samen doen met minimaal 1 andere hogeronderwijsinstelling.

Financiering

De aanvragers moeten minimaal het aangevraagde bedrag aan eigen middelen in het project investeren. De subsidie per project bedraagt maximaal 175.000 euro. In totaal is er de vijfde ronde 700.00 euro beschikbaar voor deze pijler.

Beoordeling projectvoorstellen

Momenteel beoordeelt een commissie de 27 ontvangen voorstellen van de vijfde ronde. Dat doen ze aan de hand van 4 beoordelingselementen: 

  1. doel en doelgroep
  2. beoogd resultaat en impact
  3. plan van aanpak
  4. planning, begroting en organisatie

Ze gebruikt daarbij dit beoordelingsformulier. De minister beslist uiterlijk 1 mei 2019 over de subsidieverlening aan deze projecten op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

Wie zit er in de beoordelingscommissie?

De beoordelingscommissie doet haar werk onder verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) van SURF.

Commissielid

Functie

Drs. Jacco Jasperse (voorzitter)

WTR-lid, CIO en Manager Dienst Informatievoorziening en Automatisering, HZ

Dr. Marijke Kral

Lector Leren met ict, Hogeschool Arnhem-Nijmegen

Em. prof. dr. Peter Sloep

Emeritus Hoogleraar Technology Enhanced Learning, Open Universiteit

Prof. dr. Sally Wyatt

Bijzonder hoogleraar Digital Cultures, Technologie & Society Studies, Universiteit Maastricht

Senior onderzoeker, Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis

Directeur, Landelijke onderzoeksschool wetenschap, technologie en moderne cultuur

Dr. Leo Plugge (secretaris)

Secretaris WTR, SURF

Stimuleringsregeling kent 2 pijlers

De pijler Open leermaterialen is 1 van de 2 pijlers van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs. Met deze regeling stelt de minister van OCW subsidie beschikbaar voor ICT in het onderwijs. ICT biedt kansen om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. Daarmee groeit ook de kans op een hoger studiesucces. Met de andere pijler van de regeling, Online onderwijs, wil de minister instellingen uitdagen hun onderwijs uit te breiden met online onderwijsvormen.

Lees meer over de pijler Online onderwijs 

SURF begeleidt de projecten in opdracht van OCW en zorgt voor kennisdeling.

Achtergrondinformatie