Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. Daarmee groeit de kans op hoger studiesucces. De minister van OCW stelt daarom financiering beschikbaar voor de jaarlijkse stimuleringsregeling Open en online onderwijs. SURF coördineert deze regeling, die weer openstaat voor nieuwe projectvoorstellen (tot 16 december 2019).

Twee studenten aan tafel achter een laptop in de bibliotheek

Stimuleringsregeling Open en online onderwijs – pijler Open leermaterialen

Met de pijler Open leermaterialen dagen we je uit om samen met andere vakdocenten collecties van open leermaterialen op te bouwen en hergebruiken binnen de vakcommunity. Dien uiterlijk 16 december 2019 je projectvoorstel in.

Delen en hergebruik van open leermaterialen

De pijler Open leermaterialen richt zich op het hergebruik van open leermaterialen. Er zijn al vele kwalitatief goede materialen beschikbaar, daar kan je slim gebruik van maken. Zo gebruik je je tijd efficiënter en hebben studenten toegang tot een grote diverse collectie aan digitale open leermaterialen. Werk je samen met andere docenten in een vakcommunity, dan verhoog je samen de kwaliteit van de open leermaterialen: vakdocenten van verschillende instellingen kunnen de kwaliteit van bestaand materiaal goed beoordelen, en gezamenlijk een relevante collectie samenstellen, onderhouden en inzetten in het onderwijs.  

Dien samen een voorstel in

We nodigen community’s van vakdocenten uit om samen een projectvoorstel in te dienen. We dagen jullie uit om een kwalitatief hoogstaande collectie van open leermaterialen op te bouwen, een cultuurverandering in gang te zetten en een organisatie rond hergebruiken binnen de vakcommunity op te zetten.

Om te zorgen voor een brede relevantie van de projectresultaten, moet je de aanvraag met minimaal 1 andere hogeronderwijsinstelling indienen. Daarbij doen we een oproep om met je projectvoorstel voort te borduren op bestaande initiatieven. Probeer naast bestaande materialen ook al uitgewerkte concepten van andere community’s te hergebruiken voor je projectvoorstel.

Doelgroep

Werk je aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling die geaccrediteerd onderwijs aanbiedt? Dan kun je meedoen aan de stimuleringsregeling.

Financiering

Je kunt voor je project maximaal 175.000 euro subsidie aanvragen vanuit de stimuleringsregeling. Voorwaarde daarbij is dat je minimaal het aangevraagde bedrag aan eigen middelen in het project investeert. In totaal is er 700.000 euro beschikbaar voor deze pijler in de regeling.

Praktische informatie, voorwaarden en planning

De volledige aanvraag moet je uiterlijk 16 december om 12.00 uur hebben ingediend. Lees meer over praktische informatie, voorwaarden en planning.

Lopende projecten

Bekijk de projecten van eerdere rondes:

Laat je inspireren door enthousiaste docenten

Videos openleermaterialen in de praktijk

Er zijn genoeg redenen voor docenten om aan de slag te gaan met open leermaterialen. Deze docenten geloven in het delen van kennis.

Bekijk de video's

Achtergrondinformatie

  • Officiële bekendmaking van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2018-2022 op overheid.nl.