Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. Daarmee groeit de kans op hoger studiesucces. De minister van OCW stelt daarom financiering beschikbaar voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs. SURF coördineert deze regeling. Inmiddels zijn alle projectvoorstellen ingediend en is de aanmelding gesloten.

Twee studenten aan tafel achter een laptop in de bibliotheek

Stimuleringsregeling Open en online onderwijs - pijler Online onderwijs

In de pijler Online onderwijs dagen hebben we deelnemers uitgedaagd om onderwijs te verrijken met online onderwijsvormen. Of  het onderwijs te herontwerpen met de mogelijkheden die online onderwijs biedt. Het jaarthema van 2020 is 'interactie en feedback'.

Kwaliteit verhogen

Het doel van deze pijler is om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen met online onderwijsvormen. Onderwijs veranderen en vernieuwen betekent dat je anders moet gaan werken en organiseren. En dat vraagt extra tijd en geld, om te experimenteren, verbeteren en onderzoeken.

Wiel niet opnieuw uitvinden

In de afgelopen jaren is op verschillende hogescholen en universiteiten ervaring op gedaan met online onderwijs. De uitdaging ligt vaak niet in het verzinnen van nieuwe toepassingen, maar vooral in het zinvol en effectief inzetten van technieken en tools. Doe je voordeel met de ervaringen uit lopende projecten rondom peer feedback en online begeleiden.

Jaarthema: interactie en feedback

Belangrijk aandachtspunt bij online onderwijs is om studenten gemotiveerd en betrokken te houden bij het onderwijs. Daarom is het jaarthema van 2020: interactie en feedback. Denk hierbij aan de inzet van online peer feedback, online peer assessment, online begeleiding vanuit de docent, online begeleiding vanuit leersystemen en online samenwerkend leren. De ingediende projectvoorstellen moeten aansluiten op het jaarthema. Lees meer over het jaarthema interactie en feedback.

  Betrokkenheid bij online onderwijs creëren

  Hoe creëer je bij online onderwijs samenwerking en sociale cohesie tussen studenten? Hoe hou je ze betrokken? Onderzoek laat zien dat goede interactie en feedback daarbij van groot belang zijn. Lees hoe technologie interactie en feedback kan ondersteunen.

  Doelgroep

  Deelnemers die meedoen met  de stimuleringsregeling zijn Nederlandse hogeronderwijsinstelling die geaccrediteerd onderwijs aanbieden.

  Financiering

  Ingediende projecten kunnen maximaal 100.000 euro subsidie aanvragen vanuit de stimuleringsregeling. Voorwaarde daarbij is dat je minimaal het aangevraagde bedrag aan eigen middelen in het project investeert. In totaal is er 700.000 euro beschikbaar voor deze pijler in de regeling.

  Praktische informatie, voorwaarden en planning

  De volledige aanvraag moest uiterlijk 16 december 2019 om 12.00 uur zijn ingediend. Lees meer over praktische informatie, voorwaarden en planning.

  Lopende projecten

  Achtergrondinformatie

  • Officiële bekendmaking van de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2018-2022 op overheid.nl.