Stimuleringsregeling Uitwisselen van onderwijsaanbod-data

Codarts, Wageningen University, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Saxion, Universiteit Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven experimenteren de komende maanden met het ontsluiten en uitwisselen van onderwijsaanbod-data uit verschillende bronsystemen via de Open Onderwijs API.

studenten in Wageningen studeren

Flexibel onderwijs: uniforme beschikbaarheid opleidingsaanbod hele hoger onderwijs

Flexibilisering maakt het studenten makkelijker om onderwijs te volgen, zowel binnen als buiten de eigen opleiding en instelling. Om dit mogelijk te maken, is het handig als studenten zich niet alleen kunnen oriënteren op het onderwijsaanbod van de eigen instelling, maar ook op dat van andere onderwijsinstellingen. Daarom is het noodzakelijk dat het onderwijsaanbod van instellingen op een uniforme wijze (open) beschikbaar komt.

Op weg helpen

De informatie om te komen tot een overzicht van het onderwijsaanbod staat in verschillende bronsystemen bij onderwijsinstellingen. Denk bijvoorbeeld aan het studentinformatiesysteem (SIS) en het contentmanagementsysteem (CMS). Doel van deze regeling is om hogeronderwijsinstellingen op weg te helpen met het ontsluiten van deze onderwijsaanbod-data.

Open Onderwijs API – standaard voor het delen van onderwijsdata

Kern bij het uitwisselen van de onderwijsaanbod-data is het gebruik van de Open Onderwijs API (OOAPI). De OOAPI is een open standaard voor het delen van onderwijsdata. Via deze API kun je als onderwijsinstelling handige onderwijsinformatie beschikbaar stellen: van cijfers tot studiepunten, van roosters tot vrije werkplekken en zo ook een overzicht van hun onderwijseenheden en -aanbod.

De instellingen die meedoen aan deze regeling leggen de basis voor het uitwisselen van allerlei onderwijsdata, waarbij onderwijsaanbod-data slechts het begin is.

Basis leggen uitwisselen onderwijs-data

De OOAPI geeft inzicht in de beschikbaarheid en kwaliteit van de eigen onderwijsdata. Dit helpt bij het analyseren en op orde brengen van de instellingsgegevens. De instellingen die meedoen aan deze regeling leggen de basis voor het uitwisselen van allerlei onderwijsdata, waarbij onderwijsaanbod-data slechts het begin is. Denk hierbij aan apps voor studenten met roosterinformatie en studiepunten, een onderwijscatalogus en andere oplossingen.

De projectvoorstellen

Waar werken de instellingen precies aan? Lees hieronder een korte omschrijving van de verschillende projecten.

Wageningen University & Research (WUR)

Wageningen University & Research ontwikkelt de WUR-onderwijscatalogus en gebruikt hiervoor de EMC-tool van Van Vorsen. Daarnaast is de WUR bezig met de implementatie van een nieuw SIS (Osiris). De bestaande koppeling wordt aangepast in het OOAPI-format. Op de lange termijn wil de WUR de OOAPI inzetten om intern informatie uit te wisselen tussen systemen (om dubbel werk te voorkomen). Dit alles om uiteindelijk het onderwijsaanbod van de WUR breder ter beschikking te stellen aan studenten en samenwerkingsverbanden zoals met de UU en TUe beter te faciliteren.

Codarts

De doelstelling van dit project is dat studenten van het Rotterdam Arts en Sciences Lab (Codarts, Willem de Kooning Academie en Erasmus University College) het onderwijsaanbod kunnen raadplegen vanuit 1 onderwijscatalogus. Zij gebruiken hiervoor Osiris. Om 1 gezamenlijke onderwijscatalogus te kunnen presenteren aan de studenten wordt de onderwijscatalogus van Osiris op basis van de OOAPI ontsloten.

Technische Universiteit Eindhoven (TUe)

De TUe heeft als ambitie om haar onderwijs verder te flexibiliseren en personaliseren. Zo wil zij ook het onderwijsaanbod van de TUe kunnen aanbieden aan studenten van andere instellingen (in eerste instantie voor studenten van UU en WUR). De beschrijving van het onderwijsaanbod van de TUe bevindt zich in verschillende systemen. Binnen de stimuleringsregeling wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de OOAPI in te zetten voor het ontsluiten van het onderwijsaanbod van de TUe.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

De HAN werkt aan 1 bronbestand waarin de onderwijsgegevens worden vastgelegd, zodat studenten op een flexibele en eenvoudige wijze gebruik kunnen maken van het onderwijsaanbod van de HAN (en eventueel van andere onderwijsinstellingen). In dit project wordt tevens samengewerkt met Kies op Maat om via de OOAPI tot een uitwisseling van het onderwijsaanbod-data te komen.

Saxion

Saxion wil met dit project informatie over Engelstalige Opleiding Creative Media and Game technologies voor studenten openbaar maken. Deze informatie is opgeslagen in Educator en voldoet aan de richtlijnen van de ECTS Course Catalogue. De informatie in Educator is op dit moment alleen beschikbaar voor reeds ingeschreven studenten. De wens is dat aankomende studenten een beter beeld krijgen van de opleiding en de onderwijseenheden die de opleiding vormen, aangevuld met de informatie die reeds beschikbaar is op de publieke website van Saxion. Hiertoe wordt de OOAPI ingezet om al deze informatie te kunnen ontsluiten.

Universiteit Utrecht (UU)

In het kader van flexibilisering van het onderwijs wil de Universiteit Utrecht haar onderwijsaanbod inzichtelijk maken voor studenten van andere instellingen. Binnen de stimuleringsregeling wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de OOAPI in te zetten voor het ontsluiten van het aanbod. Een goede afstemming met andere instellingen en een eenduidige benadering van de invulling binnen OOAPI zijn belangrijk voor een juiste representatie van het onderwijsaanbod.

Planning

De projecten zijn eind juni gestart en lopen tot en met 6 december 2019. Op 16 januari 2020, tijdens de landelijke OOAPI-dag, worden alle resultaten van de projecten gepresenteerd en beschikbaar gesteld.

Meer informatie