Stimuleringsregeling Uitwisselen van onderwijsaanbod-data

Een aantal instellingen experimenteert met het ontsluiten en uitwisselen van onderwijsaanbod-data uit verschillende bronsystemen via de Open Onderwijs API. Op deze pagina lees je hier meer over.

studenten in Wageningen studeren

Flexibel onderwijs: uniforme beschikbaarheid opleidingsaanbod hele hoger onderwijs

Flexibilisering maakt het studenten makkelijker om onderwijs te volgen, zowel binnen als buiten de eigen opleiding en instelling. Om dit mogelijk te maken, is het handig als studenten zich niet alleen kunnen oriënteren op het onderwijsaanbod van de eigen instelling, maar ook op dat van andere onderwijsinstellingen. Daarom is het noodzakelijk dat het onderwijsaanbod van instellingen op een uniforme wijze (open) beschikbaar komt.

Op weg helpen

De informatie om te komen tot een overzicht van het onderwijsaanbod staat in verschillende bronsystemen bij onderwijsinstellingen. Denk bijvoorbeeld aan het studentinformatiesysteem (SIS) en het contentmanagementsysteem (CMS). Doel van deze regeling is om hogeronderwijsinstellingen op weg te helpen met het ontsluiten van deze onderwijsaanbod-data.

Open Onderwijs API – standaard voor het delen van onderwijsdata

Kern bij het uitwisselen van de onderwijsaanbod-data is het gebruik van de Open Onderwijs API (OOAPI). De OOAPI is een open standaard voor het delen van onderwijsdata. Via deze API kun je als onderwijsinstelling handige onderwijsinformatie beschikbaar stellen: van cijfers tot studiepunten, van roosters tot vrije werkplekken en zo ook een overzicht van hun onderwijseenheden en -aanbod.

De instellingen die meedoen aan deze regeling leggen de basis voor het uitwisselen van allerlei onderwijsdata, waarbij onderwijsaanbod-data slechts het begin is.

Basis leggen uitwisselen onderwijs-data

De OOAPI geeft inzicht in de beschikbaarheid en kwaliteit van de eigen onderwijsdata. Dit helpt bij het analyseren en op orde brengen van de instellingsgegevens. De instellingen die meedoen aan deze regeling leggen de basis voor het uitwisselen van allerlei onderwijsdata, waarbij onderwijsaanbod-data slechts het begin is. Denk hierbij aan apps voor studenten met roosterinformatie en studiepunten, een onderwijscatalogus en andere oplossingen.

Instellingen die meedoen

De jury heeft de projectvoorstellen van Codarts, Wageningen University & Research, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Saxion, Universiteit Utrecht en de Technische Universiteit Eindhoven gehonoreerd. De projecten zijn eind juni gestart en lopen tot en met 6 december 2019.

Meer informatie