Stimuleringsregeling Uitwisselen van onderwijsaanbod-data: doe mee!

Wil jouw instelling het onderwijsaanbod op uniforme wijze beschikbaar maken voor studenten in bijvoorbeeld apps? Doe dan mee met deze regeling. Je kunt daarin experimenteren met het ontsluiten en uitwisselen van onderwijsaanbod-data uit verschillende bronsystemen via de Open Onderwijs API. Dien uiterlijk 7 juni je voorstel in.

studenten in Wageningen studeren

Flexibel onderwijs: uniforme beschikbaarheid opleidingsaanbod hele hoger onderwijs

Flexibilisering maakt het studenten makkelijker om onderwijs te volgen, zowel binnen als buiten de eigen opleiding en instelling. Om dit mogelijk te maken, is het handig als studenten zich niet alleen kunnen oriënteren op het onderwijsaanbod van de eigen instelling, maar ook op dat van andere onderwijsinstellingen. Daarom is het noodzakelijk dat het onderwijsaanbod van instellingen op een uniforme wijze (open) beschikbaar komt.

Op weg helpen

De informatie om te komen tot een overzicht van het onderwijsaanbod staat in verschillende bronsystemen bij onderwijsinstellingen. Denk bijvoorbeeld aan het studentinformatiesysteem (SIS) en het contentmanagementsysteem (CMS). Om hogeronderwijsinstellingen op weg te helpen met het ontsluiten van deze onderwijsaanbod-data, schrijft SURF deze stimuleringsregeling uit.

Open Onderwijs API – standaard voor het delen van onderwijsdata

Kern bij het uitwisselen van de onderwijsaanbod-data is het gebruik van de Open Onderwijs API (OOAPI). De OOAPI is een open standaard voor het delen van onderwijsdata. Via deze API kun je als onderwijsinstelling handige onderwijsinformatie beschikbaar stellen: van cijfers tot studiepunten, van roosters tot vrije werkplekken en zo ook een overzicht van hun onderwijseenheden en -aanbod.

Door gebruik te maken van deze stimuleringsregeling leg je als instelling de basis voor het uitwisselen van allerlei onderwijsdata, waarbij onderwijsaanbod-data slechts het begin is.

Waarom meedoen?

De OOAPI geeft inzicht in de beschikbaarheid en kwaliteit van de eigen onderwijsdata. Dit helpt bij het analyseren en op orde brengen van de instellingsgegevens. Door gebruik te maken van deze stimuleringsregeling leg je als instelling de basis voor het uitwisselen van allerlei onderwijsdata, waarbij onderwijsaanbod- data slechts het begin is. Denk hierbij aan apps voor studenten met roosterinformatie en studiepunten, een onderwijscatalogus en andere oplossingen.

Financiële bijdrage en planning

SURF stelt een financiële bijdrage ter beschikking van maximaal 12.500 euro per project. Binnen deze regeling is er ruimte voor 7 projecten. De looptijd van de projecten is van 27 juni tot en met 6 december 2019.

Doe mee!

Vul het aanvraagformulier (pdf) in en stuur dit uiterlijk 7 juni retour aan Jocelyn Manderveld, jocelyn.manderveld@surfnet.nl. Op 20 juni wordt bekend gemaakt wie kan deelnemen.

Meer informatie