Stimuleringsregeling Uitwisselen van onderwijsaanbod-data weer gestart

Vanaf nu kun je weer deelnemen aan de stimuleringsregeling Uitwisselen van onderwijsaanbod-data. Via deze regeling stelt SURF financiering beschikbaar om hogeronderwijsinstellingen op weg te helpen met het ontsluiten van onderwijsaanbod-data. Doe mee en dien uiterlijk 4 december 2020 je voorstel in. 

Stimuleringsregeling onderwijsaanbod-data

Onderwijsaanbod uniform zichtbaar maken

Met de stimuleringsregeling Uitwisselen van onderwijsaanbod-data wil SURF het hoger onderwijs uitdagen om een OOAPI-integratie te realiseren om zo hun onderwijsaanbod uniform zichtbaar te kunnen maken.

Met als ultieme doel dat studenten zich niet alleen kunnen oriënteren op het onderwijsaanbod van de instelling waarbij ze primair zijn ingeschreven, maar straks ook op dat van andere onderwijsinstellingen. Daarom is het noodzakelijk dat het onderwijsaanbod van instellingen op een uniforme wijze (open) beschikbaar wordt gemaakt.

Open Onderwijs API – de standaard voor het open delen van onderwijsdata

De kern bij het uitwisselen van de onderwijsaanbod-data is het gebruik van de Open Onderwijs API (OOAPI). De OOAPI is een open standaard voor het delen van onderwijsdata. Via deze API kunnen onderwijsinstellingen handige onderwijsinformatie beschikbaar stellen: van cijfers tot studiepunten, van roosters tot vrije werkplekken en zo ook een overzicht van hun onderwijseenheden en -aanbod.  

In deze Stimuleringsregeling staat OOAPI V4 centraal. OOAPI V4 is de meest actuele versie van de OOAPI en biedt ten opzichte van de vorige versies belangrijke verbeteringen voor het delen van onderwijsdata.  Zo sluit deze V4 beter aan bij de ontwikkelingen van RIO voor het HO en de ontwikkelingen van de IMS Global EDU-API.

SURF OOAPI-Gateway – de gateway voor het ontsluiten van data

Voor instellingen is van belang dat zij data op een eenvoudige en uniforme wijze kunnen ontsluiten. Met de SURF OOAPI-Gateway wordt het voor de aangesloten instellingen mogelijk om onderwijsdata via de Open Onderwijs API op een veilige manier beschikbaar te maken voor data-consumers.

Middels het koppelen aan de SURF OOAPI-Gateway hoeft een onderwijsinstelling hun onderwijs data maar één keer te ontsluiten en kunnen deze naar verschillende voorzieningen worden doorgesluisd.

Een voorbeeld van een dergelijke voorziening is een onderwijscatalogus waarin cursussen van meerdere onderwijsinstellingen worden aangeboden. De OOAPI Gateway zorgt ervoor dat data op een uniforme en betrouwbare manier bij de afnemende voorziening wordt afgeleverd en dat de toegang tot de data van iedere onderwijsinstelling beveiligd is.

Waarom meedoen?

De OOAPI geeft inzicht in de beschikbaarheid en kwaliteit van de eigen onderwijsdata. Dit helpt bij het analyseren en op orde brengen van de instellingsgegevens.

Door gebruik te maken van deze stimuleringsregeling wordt een basis gelegd voor het uitwisselen van allerlei onderwijsdata, waarbij onderwijsaanbod-data slechts het begin is. Denk hierbij aan apps voor studenten met roosterinformatie en studiepunten, een onderwijscatalogus en andere oplossingen. Want als de OOAPI eenmaal is ingezet, is deze ook te gebruiken door andere instellingen of afnemers.

Planning

29 oktober 2020

Lancering stimuleringsregeling Uitwisselen onderwijsaanbod-data

4 december 2020

Deadline indienen aanvraagformulier

15 december 2020

Uitslag selectie van projecten door de beoordelingscommissie

14 januari 2021

Startbijeenkomst waarbij aan de hand van feedback van de beoordelingscommissie de ingediende plannen indien nodig worden aangescherpt

14 januari 2021

Start projectuitvoering

25 februari 2021

Deelname hackathon I

20 april 2021

Deelname hackathon II

30 april 2021

Afsluiting projecten en opleveren van eindproducten

Meer informatie

Lees meer over de financiering en de voorwaarden of vul het aanvraagformulier in. Voor vragen kun je contact opnemen met Jocelyn Manderveld.