Blended onderwijs organiseren

Blended onderwijs combineert face-to-face met ICT-gebaseerde onderwijsvormen. Dit sluit beter aan op de behoefte van de student en het maakt activerend en tijd- en plaatsonafhankelijk leren mogelijk. Het heeft wel consequenties voor instellingen; het vraagt om visie, herontwerp van het onderwijs en goede ondersteuning van docenten.

Student presenteert onderzoek op scherm aan klas

Studenten betrekken bij online onderwijs

Hoe hou je studenten betrokken bij online onderwijs? Onderzoek laat zien dat goede interactie en feedback daarbij van groot belang zijn. Diverse onderwijsvormen met ICT kunnen interactie en feedback met studenten ondersteunen.

Peer feedback

Peer feedback is een aantoonbaar geschikt instrument om dieper leren (kritisch denken, kennis verwerken, creativiteit) te bewerkstelligen binnen online onderwijs. Juist het feit dat de feedback wordt gegeven door een medestudent en niet door een docent maakt dat diepgaand leren eerder wordt bereikt.

Online begeleiden

Online begeleiding is een gefocuste en persoonlijke manier van werken met een aantal mogelijkheden die door studenten als waardevol worden ervaren. Zo kun je het gesprek opnemen en later terugluisteren, samen in een document werken en gelijktijdig communiceren.

Interactie in het onderwijs

Verschillende online onderwijsvormen, zoals online debatteren en presenteren, bevorderen de interactie tussen studenten. Ook stimuleren veel opleidingen actief dat studenten elkaar online opzoeken om samen moeilijke lesstof te doorgronden. Online contact vergroot de onderlinge band en de betrokkenheid bij de stof.