Studenten en professionals dragen samen bij aan ontwikkeling openbaar bestuur

Een project uit de stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2016

In het project Denken, Doen, Delen hebben de Haagse Hogeschool en de NHL Hogeschool via open en online onderwijs voor betere kennisuitwisseling gezorgd tussen studenten en professionals op het gebied van vernieuwing in het openbaar bestuur.

docent legt iets uit aan student

Resultaten

In het project zijn 8 korte videocolleges ontwikkeld rondom het thema Challenging Government met daarin vooraanstaande sprekers van universiteiten, hogescholen en de overheid. Daarnaast is er een online discussieplatform ontwikkeld, waren er per cursus 5 tot 10 leergroepen met studenten en professionals, vonden er 8 openbare fysieke bijeenkomsten plaats op de hogescholen en werden er naar aanleiding van de videocolleges nog eens 20 netwerkactiviteiten georganiseerd door studenten en professionals.

In totaal bekeken 1.000 professionals gemiddeld de helft van de video’s. Van de studenten waren er 30 van NHL Hogeschool en 35 van de Haagse Hogeschool die alle video’s hebben bekeken en deelnamen aan 8 fysieke bijeenkomsten.

Eindproducten

Er zijn in het project 3 overdraagbare eindproducten ontwikkeld. Allereerst de open en online cursus Challenging Government. Deze bestaat uit een introvideo en 5 series van elk 3 video's van ongeveer 10 minuten rond verschillende actuele thema’s waaronder ‘Is democratie een kwestie van ‘gewoon’ zelf doen’, ‘Kan de overheid maatwerk bieden’ en ‘Leiden big data tot beter beleid’.

Kan de overheid maatwerk bieden

Daarnaast is er per videocollege een overzicht gemaakt van de belangrijkste open en online bronnen zoals artikelen, video's, columns en boeken en is er een toets voor de studenten beschikbaar waarmee de cursussen kunnen worden afgesloten.

Ervaringen en aanbevelingen

De blended wijze van leren in het project deed volgens co-projectleider Juliette Santegoeds van de Haagse Hogeschool recht aan de onderwijsbehoefte van de studenten en professionals. ‘We wilden vooral dat alle partijen zowel online als live van en met elkaar konden leren. Dat werkte goed. De online colleges waren laagdrempelig en goed toegankelijk en de fysieke ontmoetingen zorgden voor persoonlijk contact en verdere verdieping.’

Tijd is volgens Santegoeds een zeer bepalende factor om het project te laten slagen. Ze ontraadt het dan ook om te snel af te koersen op het behalen van een concrete doelstelling. "Ruim vooral eerst tijd in om te investeren in de relatie met alle betrokken partijen. Neem daarbij verantwoord risico en gun jezelf bij aanvang ook ruimte om met elkaar te klungelen".

Zo was er in het begin bijvoorbeeld sprake van een zoektocht in de afstemming tussen de videomakers van Public Cinema en de docenten. ‘De videomakers zijn gewend aan snelle producties en compacte videoboodschappen. Docenten werken daarentegen via een vast onderwijsrooster en zijn meer gefocust op hun onderwijsdoelstellingen op lange termijn’. Omdat een videocollege van 8 minuten verzorgen echt iets anders is dan ‘normaal’ college geven, duurde het even voordat beide partijen een goede samenwerkingsmodus hadden gevonden. "En met resultaat, want de video’s zijn inhoudelijk van goede kwaliteit."

De winst van het project voor de onderwijsinstellingen is vooral dat het onderwijsmateriaal sterker en rijker is geworden door de inbreng van en toetsing door het werkveld. ‘Dit maakt het onderwijs, zeker ook door de combinatie van open en online, relevant en inspirerend voor studenten en herkenbaar en laagdrempelig voor professionals.’

Verankering en toekomst 

Inmiddels zijn de video’s over de actuele uitdagingen voor de overheid onderdeel van het curriculum bij de twee deelnemende hogescholen, NHL en HHS. Daarnaast worden ze ook gebruikt bij de RUG en Avans, bij de gemeenten Zaanstad en Leeuwarden en bij de provincie Friesland. Een mogelijke volgende stap volgens Santegoeds is dat studenten zelf videoreportages gaan maken voor hun portfolio en deze zowel door de opleiding als door het werkveld laten beoordelen.

"En weer een stap verder kunnen studenten en professionals mogelijk ook samen videoreportages over praktijkgevallen gaan maken." Voor de nabije toekomst wil Santegoeds graag nog meer digitale colleges. "Ook voor de vakken waarbij je samenwerkt met andere instellingen. Op die manier kun je gastdocenten gewoon laten invliegen op video."

Meer informatie over dit project

Neem contact op met: Juliette Santegoeds of Avelien de Haan-Kamminga.

Stimuleringsregeling Open en online onderwijs

Het Denken, doen, delen(pdf) is een van de 11 projecten waarin in 2016 is geëxperimenteerd met verschillende vormen van open en online onderwijs. Open en online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en hoger studiesucces. Het ministerie van OCW heeft daarom t/m 2018 geld beschikbaar gesteld voor een jaarlijkse stimuleringsregeling.