Studenten Universiteit Utrecht bouwen aan PROFE: een leeromgeving voor de toekomst

De Universiteit Utrecht (UU) onderzocht de gebruikerswensen en -behoeften voor een toekomstige elektronische leeromgeving. Daarnaast verkenden ze hiervoor de technische mogelijkheden. De studenten van de UU hebben vervolgens, binnen het programma Educate-it, een leeromgeving voor de toekomst ontwikkeld: PROFE. 

Student achter computer

PROFE: leeromgeving van de toekomst

Een groep studenten van de faculteit bètawetenschappen heeft, op verzoek van de UU, een proof-of-concept ontwikkeld. Dit concept, PROFE genaamd, focust zicht op de leeromgeving van de toekomst. Hiermee kan worden nagegaan wat wel en niet werkt binnen de elektronische leeromgeving (ELO). De studenten bouwden voort op de ervaring van een andere groep studenten van de UU die in 2014 ook werkte aan een persoonlijke leeromgeving genaamd: Hippocampus.

Dit project vond plaats binnen het onderwijsinnovatieprogramma Educate-it van de UU, dat onderwijsinnovatie stimuleert met informatie en technologie. SURFnet was mede-opdrachtgever van deze pilot binnen het innovatieprogramma ‘Onderwijs op maat’.

Vernieuwend concept: content buiten leeromgeving

De nieuwe groep kreeg in eerste instantie de opdracht om gebruik te maken van Moodle. Dit is een open source learningmanagement-systeem. De studenten waren van mening dat het niet mogelijk was om hun leeromgeving hierbinnen te bouwen. Moodle werkt prima binnen de eigen omgeving, maar bleek niet geschikt om de vernieuwingen door te voeren die de studenten voor ogen hadden.

PROFE is een vernieuwend concept in de ELO-wereld. De reden hiervoor is dat het content buiten de leeromgeving wil houden. Traditionele omgevingen willen zo veel mogelijk data verzamelen binnen het systeem. PROFE profiteert juist van de sterke punten van andere ‘single-purpose’ applicaties. Daarnaast biedt PROFE de gebruiker keuzevrijheid door meerdere applicaties aan te bieden voor hetzelfde doel.

In deze trailer leggen de studenten uit wat PROFE precies is.

Veel diensten nog niet klaar voor koppeling

Een belangrijk leerpunt voor de studenten was dat veel diensten nog niet klaar zijn voor koppeling met een geïntegreerde leeromgeving. Er zijn vaak geen Application Programming Interfaces (API’s) beschikbaar, waardoor er geen data te verkrijgen zijn zonder aan de software zelf te komen. De studenten konden ook geen rooster- of toetssysteem vinden met een goede API en licentie. Ze verwachten dat als instellingen collectief om goede API’s met documentatie gaan vragen, het sneller van de grond komt.

De studenten merkte dat veel leveranciers hun diensten steeds verder uitbreiden. Het koppelen aan andere pakketten wordt daardoor vrijwel onmogelijk. Zolang veel diensten nog niet geschikt zijn voor deze koppeling, is het bouwen van een volledig geïntegreerde leeromgeving, volgens de studenten, onmogelijk. Er zijn hiervoor diensten nodig die in één ding heel goed zijn en die niet op veel gebieden maar een beetje kunnen. De gewenste functionaliteit moet worden gebruikt zonder overbodige zaken. Bij Google kun je bijvoorbeeld gebruik maken van Google Docs, zonder iets te maken te hebben met hun andere diensten.

Abstractielaag

Het koppelen moet niet onderschat worden, concludeerden de studenten. De wens was dat verschillende diensten uitwisselbaar worden: het moet niet uitmaken of een student met Google Drive of Dropbox werkt. Om dit te realiseren is een abstractielaag nodig tussen de externe diensten en PROFE. Een ICT-ontwikkelaar hoeft hierdoor niet alles van een dienst te weten, alleen in abstracte termen, zoals ‘Ik wil nu deze student cijfers geven’.

De grootste uitdaging, volgens de studenten, is om de verschillen tussen vergelijkbare diensten te overbruggen om ze op eenduidige wijze aan te bieden. Dat levert per type dienst een project op zich op. Het zou mooi zijn als instellingen hun ervaringen en kennis rondom het koppelen van diensten gaan delen.

Onderwijs op maat

Het innovatieprogramma Onderwijs op maat van SURFnet, wilt bijdragen aan het bieden van gepersonaliseerd en flexibel onderwijs. Dit moet het liefst gebeuren op een manier die zo goed mogelijk aansluit bij de leerbehoeften van de individuele student. Het project van de UU is een van de projecten die onder dit programma valt.

Vanuit het innovatieprogramma hebben we de notitie ‘Een flexibele en persoonlijke leeromgeving: van losse bouwstenen naar een geheel, een verkenning’ uitgegeven, waarin deze pilot als casus is beschreven.

Meer informatie