Onderwijslogistiek voor flexibel onderwijs

Flexibilisering maakt het voor studenten makkelijker om onderwijs te volgen, zowel binnen als buiten de eigen opleiding en instelling. De administratieve en technische drempels zijn echter nog enorm. We werken op nationaal niveau samen met instellingen en ketenpartners aan een infrastructuur en afspraken, om flexibilisering te faciliteren.

studenten achter macbook

Studentmobiliteit

Om studentmobiliteit mogelijk te maken, is keuzevrijheid in het samenstellen van het curriculum nodig. Studenten moeten zich kunnen oriënteren en inschrijven op het onderwijsaanbod van de eigen en andere instellingen. SURF werkt aan technologie om het inschrijven en terugkoppelen van studieresultaten zo eenvoudig mogelijk te maken voor studenten.

Vakken volgen bij andere instellingen wordt de norm

We willen het voor studenten een stuk makkelijker maken om vakken bij andere onderwijsinstellingen te volgen. Op zo’n manier dat studenten de regie over hun data houden, en hun privacy dus beschermd is. Daarom heeft SURF in samenwerking met instellingen een infrastructuur ontwikkeld die bestaat uit 3 hoofdcomponenten:

  • oriënteren op onderwijsaanbod
  • inschrijven op een onderwijsaanbod
  • terugkoppelen van het resultaat na afloop

Hoe ziet de infrastructuur eruit?

Infographic studentmobiliteit

Download bovenstaande infographic

Onderdeel 1: Onderwijsaanbod ter beschikking stellen

Het is belangrijk dat instellingen hun onderwijsaanbod op een geüniformeerde manier ter beschikking stellen, zodat het totaalaanbod online gemakkelijk getoond kan worden. Via de Open Onderwijs API (OOAPI) standaard ontsluiten de instellingen het aanbod dat in hun (student)informatiesystemen staat. Om dit te realiseren hebben de instellingen een OOAPI-endpoint geïmplementeerd waarmee alle data van het onderwijsaanbod bij elkaar komen.

Onderdeel 2: Onderwijsaanbod publiceren

Via de OOAPI-gateway (wat binnenkort de dienst SURFeduhub wordt) worden alle data vanaf de OOAPI-endpoints doorgesluisd naar platformen die de informatie willen tonen. Voor deze pilot is dat de website eduXchange.nl, maar dat kunnen ook andere portals zijn die zich aansluiten op de OOAPI-gateway. Voor het bekijken van het aanbod op eduXchange.nl hoeft de student niet in te loggen. Deze informatie is vrij beschikbaar op het internet.

Onderdeel 3 en 4: Inschrijven door student

Het inschrijven doet de student met eduID. eduID wordt gebruikt om het inlog- en inschrijfproces zo privacyvriendelijk mogelijk te laten verlopen. De student logt met eduID in bij de gastinstelling waar ze het vak gaat volgen. Ze geeft daarbij expliciet toestemming dat de gastinstelling bij de thuisinstelling de gegevens ophaalt die nodig zijn voor de inschrijving, en toestemming dat het resultaat later terug gemeld mag worden.

Onderdeel 5: Gegevensuitwisseling tussen instellingen

Nadat de student toestemming heeft gegeven, kunnen de gast- en thuisinstelling de persoonlijke gegevens van de student, en de gegevens van het vak waarvoor zij zich inschrijft, veilig uitwisselen. Voor de uitwisseling van de gegevens gebruikt iedere instelling door SURF ontwikkelde software, een combinatie van eduID en de OOAPI-standaard.

Jocelyn Manderveld van SURF legt uit hoe de pilot Studentmobiliteit tot stand is gekomen en hoe de infrastructuur die we gebouwd hebben, eruit ziet.
Lees het blog

Project Studentmobiliteit

Studentmobiliteit

De infrastructuur is inmiddels gereed, dus we zijn klaar om hem in de praktijk te testen. De UU, TU/e en WUR experimenteren binnen het project Studentmobiliteit van de zone Flexibilisering van het Versnellingsplan met het uitwisselen van onderwijsaanbod-data binnen de infrastructuur van SURF. Ook een nieuwe alliantie met TU Delft, Leiden university, Erasmus universiteit gaan in 2022 van start met de pilot. Op basis van de pilot ontwikkelt SURF de infrastructuur door om uitbreiding en opschaling mogelijk te maken.

Lees meer op de website van Versnellingsplan