Altijd op zoek naar de plek der moeite

Ger Reijnders kijkt terug en vooruit bij zijn vertrek als directeur van ict-coöperatie KIEN.

 

Ger Reijnders

Ger Reijnders stopte onlangs als directeur van KIEN, een ict-coöperatie in de regio Drechtsteden en Alblasserwaard. KIEN is als organisatie vergelijkbaar met SURF en SIVON maar dan op regionaal niveau. Wat was volgens hem de noodzaak om KIEN (mede) op te richten? En wat ziet hij als de kracht en meerwaarde van een coöperatie?

‘Mijn drijfveer om in de ict te gaan werken, was niet zo zeer de techniek zelf maar veel meer de vraag: wat kun je ermee en hoe maak je onderwijs met ict mooier en leuker met zo min mogelijk gedoe? In mijn begintijd, rond 2007, zag ik dat veel instellingen zelf het wiel aan het uitvinden waren. Dat kostte veel tijd en energie. Ik stelde toen voor om meer samen te gaan werken. Samen leren, ontwikkelen, delen en uitwisselen. En ook samen besparen want ict is kapitaalintensief en we willen zo veel mogelijk middelen uitgeven aan onderwijs. Deze samenwerking met de regionale onderwijsinstellingen kwam in 2011 in een stroomversnelling en in 2013 is de coöperatie KIEN opgericht. Als organisatie vergelijkbaar met de nationale coöperaties als SURF en SIVON maar dan op regionaal niveau.’ 
 

‘Veel instellingen waren zelf het wiel aan het uitvinden. Dat kostte veel tijd en energie. Ik stelde toen voor om meer samen te gaan werken.’

Ook falen en fouten delen

‘De kracht en meerwaarde van een coöperatie is groot. Doordat je veel volume bundelt, kun je krachtig inkopen en producten scherp uit de markt halen. De bundeling van kennis maakt een coöperatie ook interessant voor het bedrijfsleven. Het stelt ons in staat om kennisleveranciers aan ons te binden. En binnen een coöperatie kun je ook heel goed kennis  uitwisselen en van elkaar leren. De coöperatie is de winkel van de uitgevonden spullen/ideeën. Wij zijn bij KIEN echt een leerrelatie met elkaar aangegaan. Daarin is het ook belangrijk om je falen en fouten te delen want daar leer je het meeste van. Zo onderzochten we samen wat nodig was omtrent de nieuwe privacy wet- en regelgeving en namen we gezamenlijk organisatorische en technische maatregelen. Een mooie uitkomst hiervan was dat we op coöperatie niveau een Functionaris Gegevensbescherming benoemden die voor alle leden werkt. Ook de overgang van ict-voorzieningen naar de cloud is een voorbeeld. In dit proces verhuis je lid voor lid waarbij je de leerervaringen iedere keer meeneemt’

‘Samenwerken lukt niet met een chagrijnige kop. Ik beschouw een coöperatie echt als samen een avontuur aangaan. Dat betekent ook dat je regelmatig over je eigen schaduw en grenzen heen moet durven stappen.’

 Samen een avontuur aangaan

‘Ik heb altijd gewerkt vanuit een vrolijke veerkracht. Wanneer iets niet lukt, is het belangrijk om toch weer nieuwe energie te vinden om blijmoedig een andere weg in te slaan. Want samenwerken lukt niet met een chagrijnige kop. Ik beschouw een coöperatie echt als samen een avontuur aangaan. Dat betekent ook dat je regelmatig over je eigen schaduw en grenzen heen moet durven stappen. Dat is ons best goed gelukt in de afgelopen jaren.’  

Ger Reijnders

Bijdragen aan maatschappelijk welzijn

‘Samenwerken is voor mij echt een overtuiging en ik zie het ook als de oplossing voor het onderwijs. Daarnaast lever ik ook graag een bijdrage aan de samenleving. Onderwijs richt zich weliswaar op de ontwikkeling van het individu maar draagt tegelijkertijd ook in hoge mate bij aan het maatschappelijk welzijn. Bij de ROC’s gaat het dan vooral om de versterking van de kracht en de bloei van de regio’s. In dat opzicht verschillen we ook van SURF. SURF is vooral goed om kennis op een hoog niveau te ontwikkelen, te bundelen en te laten vertalen in innovatieve en hoogstaande toepassingen. Onze kracht is vooral dat we in de regio heel dicht bij alle betrokken partijen staan.

Veilig en digitaal geletterd 

‘Van de vele uitdagingen uit de afgelopen jaren springen er wat mij betreft twee echt uit. De eerste gaat over weerbaarheid. Hoe zorgen we ervoor dat onze informatie goed beveiligd is, onze leerlingen en docenten goed beschermd zijn en onze privacy wordt gewaarborgd? Samenwerken hierin betekent vooral samen risico’s delen op weg naar een veilig internet en een veilige digitale leer- en werkomgeving. En het blijft uiterst belangrijk en actueel. Kijk maar naar de incidenten bij InHolland, de Universiteit Maastricht en NWO. De andere uitdaging gaat over de voortdurende ontwikkeling van onze digitale geletterdheid. Die is binnen alle haarvaten van het onderwijs van heel groot belang. Beide uitdagingen kwamen in het afgelopen coronajaar bij elkaar en kregen nog meer urgentie: hoe zorg je dat je vanuit huis veilig en goed onderwijs kunt verzorgen?’

‘Wanneer je geen muren om je instelling heen bouwt of denkt in bedreigingen maar met elkaar zoekt naar een goede balans tussen halen en brengen. Pas dan kun je met ict waarde toevoegen aan het onderwijs.’

De plek der moeite 

‘Dit soort onderwerpen en uitdagingen inspireerden mij altijd erg. Voordat je er waarde uit kunt creëren voor het onderwijs, moet je je er namelijk eerst heel erg in verdiepen en bekwamen. Je moet er de plek der moeite voor opzoeken, zo noem ik dat altijd. En mijn hart gaat sneller kloppen wanneer we dat heel bewust met elkaar doen. Wanneer je je door anderen laat verwonderen en niet werkt vanuit de houding ‘ik weet het beter’. Wanneer je geen muren om je instelling heen bouwt of denkt in bedreigingen maar met elkaar zoekt naar een goede balans tussen halen en brengen. Pas dan kun je met ict waarde toevoegen aan het onderwijs. Dat blijft mooi en uitdagend want de complexiteit van ict is enorm toegenomen.’ 

Inspringen op behoeften 

‘SURF kan de komende tijd nog een hoop waarde toevoegen. Bijvoorbeeld op het gebied van samen krachtig innoveren en inkopen. ict ontwikkelt snel en onderwijs wordt er steeds afhankelijker van. Steeds meer middelen gaan richting ict en vragen om vraagbundeling. SURF kan hier veel waarde toevoegen. En ik adviseer SURF ook om de plekken der moeite op te blijven zoeken. Door voortdurend de behoeften in kaart te brengen en daarop in te springen. Dat kan SURF als geen ander want ze blijft zichzelf steeds opnieuw uitvinden. Dat doet SURF heel goed.’  

Nieuwe uitdaging

‘Ik zie er erg naar uit om als Brabander aan de slag te gaan in Rotterdam. De directheid daar bevalt me zeer. Met 40 locaties, 2.400 medewerkers en ruim 21.000 leerlingen wachten me daar ongetwijfeld opnieuw een hoop mooie uitdagingen. En ook die ga ik weer met vrolijke veerkracht tegemoet.’

Tekst: Johan Vlasblom
Beeld: De Beeldredactie

'Altijd op zoek naar de plek der moeite' is een artikel  van SURF Magazine.

Terug naar SURF Magazine