De weg naar een Nationaal Plan Open Leermaterialen

Het Koersteam van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict, bestaande uit 17 bestuurders van hogescholen en universiteiten, wil een instellingsoverstijgend ecosysteem voor digitale leermaterialen in het hbo en wo.

Studente achter laptop aan tafel met rode stoelen van bovenaf gefotografeerd

Al jaren zijn er initiatieven om het delen en hergebruik van leermaterialen te bevorderen. Nu is het tijd voor een nationale aanpak, vindt het Koersteam. De bedoeling is dat er via 2 sporen aan regie wordt gewerkt: een landelijk initiatief voor het ontwikkelen en (her)gebruiken van open leermaterialen, en daarnaast een afsprakenstelsel rondom 'copyright protected' leermaterialen. 

Model voor digitale leermaterialen

In november 2019 sprak het Koersteam van het Versnellingsplan de ambitie uit om bij te dragen aan de totstandkoming van een model voor digitale leermaterialen waarbij de regie bij de instellingen ligt. Dit moet leiden tot een efficiënter en toegankelijker systeem waarbij de regie, meer dan nu, bij onderwijsinstellingen ligt. Het Koersteam zocht naar een manier om hieraan bij te dragen. Ze vroeg onderzoeksbureau ResearchNed om de huidige stand van zaken op het gebied van leermaterialen in kaart te brengen. Daarnaast leverde de zone ‘Naar (open) digitale leermaterialen’ een visiestuk met bouwstenen en prioriteiten op

Kwartiermaker

Dit alles leverde een positief beeld op en het Koersteam besloot de volgende stap te gaan zetten. Voor die volgende stap is bestuurlijk draagvlak én concrete actie nodig. Daarom is de ervaren onderwijsbestuurder Huib de Jong aangesteld als kwartiermaker. Huib de Jong werd samen met Theo Bastiaens (een van de aanvoerders van het Koersteam) geïnterviewd over de ambities van het Koersteam en de weg naar een Nationaal Plan voor Open Leermaterialen. Het volledige interview lees je op de website van het Versnellingsplan. 

Lees het interview 
 

Over het Koersteam

Het Koersteam is het team van de zone ‘Gezamenlijk koersen op versnelling’ en bestaat uit 17 bestuurders van hogescholen en universiteiten. In dit team wordt een bestuurlijk gesprek gevoerd over digitalisering in het hoger onderwijs, met speciale aandacht voor de thema’s van het Versnellingsplan.

Over het Versnellingsplan

39 universiteiten en hogescholen werken samen aan kansen die digitalisering biedt voor het hoger onderwijs in Nederland. Het Versnellingsplan is een samenwerking van de Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF.
Lees meer over Versnellingsplan