Internationale samenwerking in 2021

In 2021 waren er vele internationale samenwerkingen op het gebied van onderzoek waarmee wij onze impact hebben vergroot. Op die manier draagt SURF bijvoorbeeld bij aan het versnellen van onderzoek. We hebben enkele voorbeelden verzameld van internationale onderzoekssamenwerkingen die onze ambities illustreren.

Vier mensen aan een ronde tafel met laptops en presentatiescherm

Alzheimer Genetics Hub

Nederlandse DNA-data beschikbaar maken voor onderzoekers uit andere landen, zodat we het onderzoek naar Alzheimer kunnen versnellen? De strenge Europese privacywetgeving maakt dat behoorlijk lastig. Biochemicus Henne Holstege werkt (samen met bio-informaticus en collega Marc Hulsman) en SURF aan een platform dat dit tóch mogelijk moet maken: Spider.

Lees verder

Henne Holstege met plakjes hersenen tussen glasplaten in een ziekenhuissetting

European Open Science Cloud

Hoe krijgen onderzoekers die zich bezighouden met het observeren van de aarde toegang tot beschikbare data en faciliteiten voor computing via EOSC (European Open Science Cloud)? SURF is door de minister van OCW benoemd tot 'mandated organisation' namens Nederland in de EOSC Association. Tijdens een seminar in 2021 werd uitgelegd wat C-SCALE (Copernicus – eoSC AnaLytics Engine) inhoudt en hoe Nederlandse onderzoeksgroepen kunnen deelnemen. 

Lees verder

European Open Science Cloud (EOSC) logo

KNMI deelt weerdata met collega-instituten via EUMETSAT

Ruwe data voor weer- en klimaatmodellen komen onder andere van weersatellieten. EUMETSAT verzamelt die ruwe data, en verspreidt de bewerkte, bruikbare data aan instituten in haar lidstaten, zoals het KNMI. Het is van belang dat die datalevering 24 uur per dag doorgaat. Daarom werkt het KNMI sinds 2021, naast een satellietverbinding, ook met de zogenaamde EUMETCast Terrestrial-verbinding, die gebruik maakt van de researchnetwerken van GÉANT en SURF. 

Lees verder

Windveldmeting ASCAT - KNMI- EUMETSAT

KAUST realiseert 200 Gbit/s-verbinding naar SURF

Begin 2021 is de netwerkverbinding tussen de King Abdullah University of Science and Technology en SURF in Amsterdam opgewaardeerd naar 200 Gbit/s. Door de grote capaciteit van de verbinding zijn onderzoekers van deze Saoedi-Arabische universiteit nu klaar voor de intensievere samenwerking met andere onderzoekers wereldwijd.

Lees verder

De opgewaardeerde netwerkverbindingen tussen Saoedi Arabische en Amsterdam in groen.

Knowledge Exchange

SURF werkt samen met vijf andere partner organisaties in verschillende landen om open science bevorderen. In 2021 heeft Knowledge Exchange de stand van zaken onderzocht op het gebied van Publiceren van Reproduceerbare onderzoeksresultaten. Reproduceerbaarheid is een belangrijk kenmerk van goed onderzoek. Het kunnen reproduceren van onderzoeksresultaten zorgt dat de betrouwbaarheid van het onderzoek te toetsen is en bevordert zo de kwaliteit. Digitalisering biedt mogelijkheden voor reproduceerbaarheid. In een onderzoek naar de huidige stand van zaken zijn good practices opgesteld en belemmeringen voor reproduceerbaarheid in kaart gebracht.

Lees verder

Publiceren van Reproduceerbare onderzoeksresultaten