Lancering WaardenWijzer in 2021

Drie kleuren, drie hoofdwaarden. Oranje voor autonomie, blauw voor rechtvaardigheid en groen voor menselijkheid. Hoewel de verdergaande digitalisering in het onderwijs voordelen biedt, komen tegelijkertijd publieke waarden onder druk te staan. Dit vergroot de noodzaak om publieke waarden opnieuw tegen het licht te houden.

WaardenWijzer

WaardenWijzer ondersteunt het gesprek over publieke waarden

In 2021 lanceerden SURF en Kennisnet de WaardenWijzer. Hiermee bieden de publieke ict-organisaties voor het onderwijs een gemeenschappelijke taal voor het voeren van de dialoog in het onderwijs over digitalisering en het belang van onderwijswaarden. SURF en Kennisnet organiseren die dialoog en jagen nieuwe initiatieven aan om waarden te beschermen, lokaal, nationaal en internationaal.

Onderwijsinstellingen hebben de publieke taak om waarden als gelijke kansen, betekenisvol contact en privacy voorop te stellen. In tijden van digitalisering staat die taak onder druk. Waarden die altijd vanzelfsprekend waren in de onderwijspraktijk, komen door de digitalisering in een nieuw licht te staan. Ze vragen opnieuw aandacht.

Meer over de WaardenWijzer

Seminarreeks met bestuurders

Ook buiten de onderwijssector is aandacht voor publieke waarden. In de media, zorgsector, bij gemeenten, worden ook de discussies gevoerd en ontstaan nieuwe initiatieven. Onderwijsbestuurders gaan in een reeks van zeven seminars onder begeleiding van journalist en moderator Frénk van der Linden en filosofe Marjan Slob in gesprek met experts uit de buitenwereld. Zij delen ervaringen. Welke lessen kan het onderwijs hieruit trekken?

Lees verder

Seminarreeks met bestuurders over publieke waarden
Rob de Wijk spreekt tijdens seminar over publieke waarden

Rob de Wijk, HCSS

In de discussie over Europa's rol als beschermer van westerse waarden vertelt Rob de Wijk dat hij waarden en macht ziet als twee zijden van dezelfde medaille. Het sterkste land bepaalt wat de dominante waarden zijn in de wereld. Want waarden zijn niet per definitie universeel. China verschilt wezenlijk van het Westen.

Martijn van Dam spreekt tijdens seminar over publieke waarden

Martijn van Dam, NPO

De NPO wil een platform zijn waar verschillende opvattingen elkaar ontmoeten. Martijn van Dam zegt daarover tijdens het seminar: “Een commercieel platform biedt kijkers vooral meer van het zelfde. Tevreden kijkers leveren ofwel meer advertentie-inkomsten, ofwel meer en langdurige abonnementen op. Maar voor de publieke omroep zijn juist waarden als pluriformiteit en diversiteit belangrijk."

Bert Verdonck spreekt tijdens seminar over publieke waarden

Bert Verdonck, Philips

In de zorg worden data gebruikt om de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven te verbeteren. Philips levert ziekenhuisapparatuur maar bijvoorbeeld ook thuisbeademingsapparatuur of sensoren die op afstand ademhaling van patiënten meten. Slimme apparaten kunnen waarde toevoegen. Ook voor preventie van ziekte kan continue datavergaring veel opleveren.

Nathan Ducastel spreekt tijdens seminar over publieke waarden

Nathan Ducastel, VNG

“We worden verleid het gemakkelijker te doen, terwijl we eigenlijk het verlangen moeten hebben het goede te doen.” Nathan Ducastel vertelde over Common Ground, de stapsgewijze ontwikkeling naar een toekomstbestendige gemeentelijk ict-infrastructuur, voor gemeenten om snel, veiliger en AVG-compliant gegevens uit te wisselen met partijen binnen en buiten de overheid.

Valerie Frissen spreekt tijdens seminar over publieke waarden

Valerie Frissen, SIDN-fonds

De onderhandelingskracht en de ontwikkelkracht van het onderwijs is groot. Daarop wijst Valerie Frissen. Zeker als het onderwijs zich inzet om de kroonjuwelen veilig te stellen: de data. Niet afwachten, maar de regie pakken en vertrouwen op wat je samen kunt bereiken. Een voorwaarde om sterk te staan, is meer standaardisering van onderwijsinformatie.

Terugblik met bestuurders

Meer voorbeelden en visies teruglezen die tijdens de seminarreeks voorbijkwamen? Met enkele bestuurders blikken we terug op de beproken thema's en schreven daarover een verslag.

Deel I - Een verkenning naar het ontstaan van spanning tussen culturele, private en publieke waarden bij digitalisering. Met bestuurder Yvonne de Haan van de HAN kijken we terug op de eerste 3 bijeenkomsten van de seminarreeks Waarden, wat zijn ze waard?
Deel II - Twee ingrijpende technologische ontwikkelingen: de contentrevolutie en de datarevolutie. Met bestuurder Rob Mudde van de TU Delft kijken we terug op deel 2 van de seminarreeks: "Europa moet zich de digitale revolutie niet laten overkomen, maar er zelf vorm aan geven."
Deel III - Wat kunnen bestuurders doen? Hoe kunnen publieke organisaties gezamenlijk waarden borgen bij digitalisering? Met bestuurder Mirjam Koster kijken we terug op deel 3 van seminarreeks. Iedere keer dat er op vrijdagmiddag een seminar plaatsvond, zat ze aan het scherm van haar laptop gekluisterd.

WaardenWijzer met hoofd- en subwaarden

Download de WaardenWijzer

Denken vanuit publieke waarden bij digitalisering. Dat geeft een versneld inzicht in de mogelijke dilemma’s, en de gevolgen voor verschillende betrokkenen. Het gesprek hierover helpt om doordachte besluiten te nemen. De WaardenWijzer ondersteunt bij dit gesprek door gedeelde waarden te benoemen, de dialoog te stimuleren over wat die waarden betekenen, en te bepalen of ze onder druk komen te staan in de context van nieuwe digitale mogelijkheden. 

Download de WaardenWijzer