Ondersteuning in tijden van corona

2020 was het jaar van corona. We deden er alles aan om tijdens de coronacrisis onze leden en aangesloten instellingen extra te ondersteunen met ICT-dienstverlening voor onderwijs en onderzoek. We troffen hiervoor extra maatregelen en stelden nieuwe diensten en kennis beschikbaar.

covid19 in een digitale wereld
Coronavirus

Versnelde toegang tot rekentijd voor covid-19-onderzoek

In de eerste helft van 2020 boden SURF en NWO onderzoekers die covid-19 onderzochten versnelde toegang tot de nationale rekenfaciliteiten. Het RIVM en de WHO werden overspoeld door covid-19-onderzoeken. Daarom was een belangrijk uitgangspunt dat de onderzoeken een aanvulling vormden op bestaande RIVM- en WHO-studies. En wie middelen toegewezen kreeg werd geacht de resultaten te publiceren in de open wetenschappelijke literatuur.

Welke resultaten werden daarmee bereikt?

Dat vertelden enkele van de onderzoekers die versneld toegang kregen tot onze diensten in SURF Magazine 04. Hoe gebruikten zij de diensten en wat zijn de (voorlopige) resultaten?

Felipe Vieira Braga, immunoloog aan het Amsterdam UMC

“Op moleculair niveau zijn covid-19 en longontsteking heel verschillende ziektes”

Erdi Calli, promovendus aan het Radboudumc

"Wij hebben een systeem om de waarschijnlijkheid van een covid-19-infectie te voorspellen geautomatiseerd met behulp van artificial intelligence."

Bert Blocken, hoogleraar Civiele Techniek aan de TU Eindhoven en de KU Leuven (België). 

“Ons onderzoek spitste zich toe op de gepaste ‘sociale afstand’ wanneer twee of meer personen samen bewegen in dezelfde richting, met dezelfde snelheid."

Lees het hele artikel 

Ondersteunen bij online onderwijs

Toen in maart 2020 het onderwijs in een keer volledig online ging, ontstond er een grote vraag naar expertise en kennisdeling over online onderwijs. We wilden onze leden hier zo goed mogelijk bij ondersteunen met (nieuwe) diensten, kennis en tools voor online onderwijs en veilig thuiswerken. 

Vraagbaak Online Onderwijs

Samen met het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT, de VSNU, de VH, ComeniusNetwerk en ECIO zijn we in 2020 de succesvolle community Vraagbaak Online Onderwijs gestart. Daar verzamelen we tips en artikelen over online onderwijs, geschreven door het kernteam van de vraagbaak en collega's uit de sector. Het doel: docenten en instellingen zo goed mogelijk ondersteunen bij het vormgeven van online onderwijs.

Tools voor online onderwijs

Ook maakten we een overzicht van tools voor online onderwijs. Want welke tool zet je waarvoor in? En hoe zit het met de veiligheid en betrouwbaarheid van tools? We gaven tips om een weg te vinden in het grote aanbod van tools. Het overzicht is nog steeds relevant en actueel.

Terugblik op een bewogen jaar

In het artikel 1 jaar online onderwijs: tijd om te bepalen wat we moeten behouden kijken bestuurders Han van Krieken van de Radboud Universiteit, Enno van der Werff van het Alfa-college en Christien Bok van SURF kijken terug op een bewogen 2020.

Femke Zomerman en Jelmer Schinkel

Hoe ervaren studenten het online onderwijs in tijden van corona?

Niet alleen onderwijsinstellingen stonden voor een uitdaging in maart 2020, ook studenten kregen te maken met een ingrijpende verandering. Aan SURF Magazine vertelden 3 studenten hoe zij de overgang naar online onderwijs ervaarden.

Lees het artikel