Security in 2020

Op het gebied van security werden in 2020 belangrijke stappen gezet in kennisuitwisseling en samenwerking. Met als doel om krachtig te kunnen handelen in het geval van een cybersecurity-incident.

Jaaroverzicht 2019 - Security & Privacy

Start van een Security Operations Centre (SURFsoc)

Op initiatief van de universiteiten startte SURF in 2020 met het inrichten van een Security Operations Centre (SURFsoc). We deden dit in nauwe samenwerking met een stuurgroep van 4 universiteiten en een hbo-instelling. De samenwerking in SURFsoc is een krachtig voorbeeld van hoe we binnen de coöperatie de wensen van de hele onderwijs- en onderzoeksector bundelen, en hoe we middelen efficiënt kunnen inzetten. In januari 2021 ging SURFsoc officieel van start, en inmiddels is de eerste instelling aangesloten

Lees meer over SURFsoc

ondertekening surfsoc

Meer samenwerking

Op het gebied van incident response wordt op landelijk niveau sinds begin 2020 samengewerkt in het Landelijk Dekkend Stelsel. Dit is een samenwerking van het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) met sectorale samenwerkingsverbanden, CERT’s en andere publieke en private partijen. SURFcert vertegenwoordigt hierin de sector onderwijs en onderzoek. Doel van deze samenwerking is om informatie en kennis over bijvoorbeeld kwetsbaarheden en dreigingen uit te wisselen.

Ook zijn de universitaire security officers het U-CISO-overleg gestart, waarin zij kennis bundelen en informatie uitwisselen. In VSNU-verband werken functionarissen gegevensbescherming samen. 

Michiel Borgers winnaar SURF Security en Privacy Award 2021

Kennisuitwisseling hack Universiteit Maastricht

Op 23 december 2019 werd Universiteit Maastricht (UM) getroffen door een zware ransomwareaanval. Vanaf het begin deelde de Universiteit Maastricht alle kennis en ervaringen waar andere instellingen en daarmee de sector als geheel van profiteerde. De Universiteit Maastricht won hiervoor in 2021 de SURF Security en Privacy Award.

Lees ook:

Krachtigere samenwerking bij cybersecurity-incidenten

In februari 2020 tekenden SURF en 5 partners een convenant om nauwer te gaan samenwerken in het Nationaal Respons Netwerk (NRN). In het convenant staan afspraken over samenwerking bij cybersecurity-incidenten.

Lees meer

Cybersecurity-maand 2020

Oktober 2020 was Cybersecurity-awarenessmaand. Naast de techniek op orde hebben, is awareness een belangrijk onderdeel van het voorkomen van security-incidenten. Daarom besteedde SURF hier de hele maand oktober uitgebreid aandacht aan.

Lees meer

Jefrrey Sleddens wint Security en Privacy Award 2020

Jeffry Sleddens, security officer aan de Hogeschool Rotterdam, won de SURF Security en Privacy Award 2020. Hij kreeg de award voor zijn buitengewoon grote bijdrage aan een van de cybercrime-onderzoeken van SURFcert. Het betreft een onderzoek naar kwetsbaarheden in identitymanagementprocessen in het Nederlandse hoger onderwijs.

Wim Biemolt en Jeffry Sleddens