SURF Magazine: in gesprek met bestuurders over publieke waarden

Met een reeks van 7 online seminars voor bestuurders in onderwijs en onderzoek start SURF het gesprek op over hoe we als sector samen kunnen optrekken om publieke waarden in ICT te beschermen. We blikken met enkele aanwezige bestuurders in 3 SURF Magazine-artikelen terug op de seminarreeks.

Opname seminar publieke waarden in de studio

Terugblik deel III

In deel III onderzochten we hoe we gezamenlijk waarden kunnen borgen. Welke rol kunnen publieke organisaties spelen in het borgen van publieke waarden in de digitale transformatie? Hoe willen universiteiten, hogescholen, roc’s publieke waarden borgen en hoe willen ze daarin samenwerken?

Het artikel met een terugblik verschijnt in september.