SURF Magazine: in gesprek met bestuurders over publieke waarden

Met een reeks van 7 online seminars voor bestuurders in onderwijs en onderzoek start SURF het gesprek op over hoe we als sector samen kunnen optrekken om publieke waarden in ICT te beschermen. We blikken met enkele aanwezige bestuurders in 3 SURF Magazine-artikelen terug op de seminarreeks.

Opname seminar publieke waarden in de studio

Onder begeleiding van journalist en moderator Frénk van der Linden en filosofe Marjan Slob gingen bestuurders met elkaar in gesprek over hoe we als sector samen kunnen optrekken om publieke waarden te beschermen. De seminars vonden plaats tussen januari en juli 2021.

Programma

In 7 seminars belichtten sprekers van private, publieke en politieke organisaties uitdagingen op het gebied van waarden, om zo gezamenlijk te ontdekken waar kansen liggen om regie te nemen als onderwijssector. In elk seminar werd een onderwerp benaderd vanuit verschillende perspectieven en voerden de aanwezigen een gesprek op het scherpst van de snede.

De reeks bestond uit drie delen:

 • In deel I verkenden we waar spanning ontstaat tussen bijvoorbeeld culturele, private en publieke waarden.
  Met bestuurder Yvonne de Haan van de HAN kijken we terug op dit eerste deel.

  Lees het artikel
   

 • In deel II namen we deze kennis mee in het beschouwen van waarden in de context van onderwijs en onderzoek.
  Met bestuurder Rob Mudde van de TU Delft keken we terug op dit tweede deel.

  Lees het artikel
   

 • In deel III onderzochten we hoe we gezamenlijk waarden kunnen borgen.
  Dit laatste artikel publiceren we in september.