Vernieuwde samenwerking met de leden

Digitaal transformeren met onderwijs en onderzoek. Dat vraagt om betrokken leden en een efficiënte organisatie. Het jaar 2020 stond in het teken van aan het aantreden van het nieuwe bestuur, vernieuwde samenwerking met onze leden, een interne reorganisatie en een efficiëntere besturing van de coöperatie.

Roadmap SURF 2Jarenplan

Van en voor leden

SURF is een coöperatie en dus van en voor zijn leden. In 2019 werd duidelijk dat onze onderwijs- en onderzoeksinstellingen zich minder goed herkenden in SURF. Instellingen willen beter worden betrokken bij strategische keuzes. En de impact van SURF moest beter zichtbaar worden. Samen met de leden voerde SURF in 2020 belangrijke veranderingen door. 'Samen maar niet tegelijk' beschrijft op een mooie manier de vernieuwde samenwerking binnen SURF. Natuurlijk zijn er verschillen tussen èn binnen de sectoren. Maar er zijn ook veel gemeenschappelijke doelen. Deze krijgen nu een goede plek in de plannen van de coöperatie, wat al direct werd gemarkeerd door de manier waarop het SURF 2Jarenplan 2021-2022 tot stand kwam. Zowel het proces als het uiteindelijke plan waren belangrijke mijlpalen in 2020, met een impact die vele jaren verder reikt. 

Totstandkoming SURF 2Jarenplan 2021-2022

2020 was het jaar waarin we voor het eerst samen met de leden een 2Jarenplan opstelden. Niet eerder waren de leden zo nauw betrokken. Iedere sector stelde duidelijke prioriteiten. Maar niet alleen binnen, maar juist ook tussen de sectoren werd het gesprek over de koers van de coöperatie gevoerd. En dat resulteerde in een duidelijk en breed gedragen 2Jarenplan. Er is duidelijk over wat we wel gaan doen maar ook wat we niet (meer) gaan doen. Ook de bijbehorende financiën zijn overzichtelijk. Geen verrassingen en optimale transparantie dus. 

We gaan onze gezamenlijke ambities realiseren binnen 7 thema’s:

Lees meer over het SURF 2Jarenplan 2021-2022

Hoofdartikel SURF Magazine december 2020_

Meer over het 2Jarenplan

In december 2020 interviewde ScienceGuide Jet de Ranitz en Jan Lintsen (voorzitter van de SURF-ledenraad) over onder andere het 2Jarenplan.

Lees het interview

SURF Magazine wijdde in december 2020 het hoofdartikel aan het 2Jarenplan: Wat gaan we als coöperatie doen in 2021 en 2022?

Lees het artikel

Het vernieuwde SURF

De veranderingen vroegen ook om aanpassingen in de structuur van SURF-organisatie. SURF kreeg een nieuwe raad van commissarissen en een nieuwe raad van bestuur (zie hieronder).  In 2021 werken we samen met de leden aan een nieuwe strategische koers voor SURF. De nieuwe strategie zal, nog meer dan het 2Jarenplan, het nieuwe SURF weerspiegelen. 

Organogram SURF

Afbeelding organogram SURF

<< bekijk het organogram (gele button)

Nieuwe raad van bestuur

SURF kreeg in 2020 een nieuwe raad van bestuur, bestaande uit Jet de Ranitz (CEO), Hans Louwhoff (COO) en Ron Augustus (CINO). In een interview voor SURF Magazine (september 2020) belichtten zij hun eerste indrukken, uitdagingen en ambities.

Lees het interview 
 

Raad van bestuur SURF