SURF Onderwijsawards 2018 - Anja Oskamp

Wie is Anja Oskamp?

Acht jaar lang was Anja Oskamp als rector magnificus verbonden aan de Open Universiteit (OU). Onder haar bestuur verdubbelde het aantal afgestudeerde masterstudenten. Dat had alles te maken met de invoering van een nieuw activerend online onderwijsmodel en een bijbehorende digitale leeromgeving. Inmiddels is Oskamp toegetreden tot de Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) van SURF, waarvan zij vanaf de zomer beoogd voorzitter zal zijn.

Doelen halen

Eén van de doelen waarvoor Oskamp zich als rector magnificus van de OU gesteld zag, was om het onderwijs zo in te richten dat meer studenten afstuderen. Vrijwel alle hogeronderwijsinstellingen houden zich bezig met de flexibilisering van hun onderwijs, maar de OU deed dat vanuit een tegenovergestelde richting: van totale vrijheid naar een situatie die meer beperkingen én meer mogelijkheden biedt aan studenten.

Activerend online onderwijs

Het oude onderwijsmodel van de OU vroeg om veel discipline. Te veel, vond Oskamp, die het als de plicht van de universiteit ziet om de eigen ontwikkeling van studenten, waarin zij tijd en geld steken, zo goed mogelijk te faciliteren. Onder Oskamps bezielende leiding kwam er een nieuw onderwijsmodel tot stand. Daarin staat activerend online onderwijs centraal.

Online academisch platform

Alle opleidingen van de OU werden aan een herontwerp onderworpen. Zo kennen bijna alle cursussen tegenwoordig een start- en een einddatum. Tegenover het verlies aan flexibiliteit staat veel meer begeleiding dan voorheen. De studenten krijgen toegang tot een uitgebreid online academisch platform waarop zij in contact staan met hun docenten en medestudenten.

Hogere rendementen

Dat werpt zijn vruchten af. De rendementen van de cursussen zijn veel hoger dan voorheen. Collega's roemen Oskamp om de manier waarop ze het nieuwe onderwijsmodel initieerde, de ontwikkeling ervan stuurde en iedereen meenam. De afstand tot de rector was gedurende het proces heel klein. Haar deur stond voor iedereen open.

De jury over Anja Oskamp

Voormalig bestuurder Anja Oskamp heeft gedreven haar visie op activerend online onderwijs uitgedragen. Bij de Open Universiteit stond zij aan de basis van het nieuwe onderwijsconcept en de digitale leer- en werkomgeving. Als lid van de stuurgroep van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ict van SURF, VSNU en VH heeft Anja impact op het gehele onderwijsveld in Nederland gehad. Ook internationaal als president van de EADTU en lid van de Taskforce ‘Short Learning Programs’.