SURF Onderwijsawards 2018 - Ashwin Brouwer

Wie is Ashwin Brouwer?

Ashwin Brouwer is onderwijsadviseur en docent bij het Friesland College. Als voorzitter van het programmateam FCLive is hij één van de drijvende krachten achter de implementatie en het gebruik van de digitale leerwerkomgeving FCLive. Brouwer begeleidt de mediacoaches die docenten en teams digitale vaardigheden bijbrengen.

Sociale media in het mbo

Als docent slaagt Ashwin Brouwer erin om tools die studenten toch al gebruiken, zoals WhatsApp en Facebook, op een natuurlijke manier in te passen in zijn onderwijs. Daarbij put hij uit zijn eigen interesse in ict en gadgets. Omdat zijn collega's hem steeds vaker om advies vroegen, besloot hij zijn ervaringen online te delen. Dat groeide uit tot het platform Sociale media in het mbo.

Kennis delen

Het delen van kennis, niet alleen met eigen collega's maar ook ver daarbuiten, is typisch voor Brouwer. Zo ontwikkelde hij de online cursus Mediawijsheid in het mbo voor studenten en bracht hij met Willem Karstenberg een boekje uit met praktijkvoorbeelden van social mediagebruik in het onderwijs. Momenteel houdt hij met collega's een blog bij over Office 365 in het mbo.

Professionaliseringstraject

Brouwer is er trots op dat ict inmiddels vanuit een gedegen visie is ingebed in het onderwijs op het Friesland College. Momenteel maakt de instelling meters met een professionaliseringstraject rondom digitale geletterdheid dat door hem wordt aangejaagd. Volgend jaar wordt het traject verbreed naar didactiek en ict.

De jury over Ashwin Brouwer

Onderwijsadviseur Ashwin Brouwer is creatief in het vertalen van nieuwe ict-mogelijkheden naar toepassingen binnen het onderwijs. Binnen het Friesland College is hij actief betrokken bij het digitaliseren van leren en werken. Niet alleen doet Ashwin dat voor docenten en studenten van het Friesland College, maar hij deelt zijn kennis op social media-kanalen en vervult daarmee een belangrijke aanjagersrol binnen de gehele mbo-sector.

Meer informatie