SURF Onderwijsawards 2018 - Nico Juist

Wie is Nico Juist?

Nico Juist heeft zijn sporen verdiend als docent, ictO-medewerker en informatiemanager bij de afdeling Beleid en Strategie bij Hogeschool Leiden. In deze laatste functie zette hij zich in voor de nieuwe digitale leer- en werkomgeving (DLWO) van zijn instelling. Via zijn werk bij SURF inspireert hij andere onderwijsinstellingen bij het realiseren van een nieuwe DLWO.

Visie op DLWO

De vernieuwing van de informatiehuishouding en de DLWO is een project van de lange adem, waarin de Hogeschool Leiden de afgelopen jaren grote stappen heeft gezet. Dat is mede te danken aan Juist, die onder andere de visie voor de nieuwe DLWO beschreef in een visiedocument en daarin en passant een metafoor noemde die binnen het Nederlandse hoger onderwijs zou uitgroeien een klassieker: het burchtmodel.

Het burchtmodel

Het burchtmodel vergelijkt ict in een hogeronderwijsinstelling met een middeleeuwse landschap. De burcht bevat alle zaken waar instellingsbreed op wordt gestuurd. In de open stad vindt het onderzoeken, studeren, leren en werken plaats, met behulp van informatie uit de burcht. Decentraal, maar met behulp van een aantal randvoorwaarden en middelen uit de instelling. In het landschap daarbuiten heerst volledige vrijheid.

Flexibel en stabiel

Het burchtmodel is een manier van denken die instellingen uit een lastig parket hielp: wat te doen met de wildgroei aan applicaties die buiten de instellingsbrede digitale systemen in het onderwijs wordt ingezet? De visie over ict in onderwijs is niet alleen operationeel, maar vooral ook strategisch en juist daardoor biedt hij kaders en vrijheid om om te gaan met nieuwe digitale ontwikkelingen. Uitgangspunt van de DLWO van de Hogeschool Leiden werd dan ook 'Flexibiliteit op een stabiele basis'.

De jury over Nico Juist

ict-specialist Nico Juist speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van flexibele digitale leer- en werkomgevingen. Dat deed hij binnen de Hogeschool Leiden en, doet hij via zijn werk bij SURF, bij veel andere onderwijsinstellingen. Onvermoeibaar werkt Nico aan het realiseren van een nieuwe generatie leeromgeving. Zo bedacht hij ondermeer het burchtmodel: een bij velen inmiddels bekende metafoor voor de leeromgeving.