SURF Onderwijsawards

Jaarlijks reiken we prijzen uit om onderwijsvernieuwers een podium te geven om hun impact en bereik te vergroten én om anderen te inspireren. Dit jaar hebben we 25 nominaties in 5 categorieën. De winnaars van dit jaar zijn bekend gemaakt tijdens de SURF Onderwijsdagen 2019 op dinsdag 5 en woensdag 6 november in Den Bosch.

Winnaars SURF Onderwijsawards 2019

Hall of Fame: winnaars van de SURF Onderwijsawards

In de Hall of Fame vind je de winnaars van de afgelopen edities van de SURF Onderwijsawards. De winnaars zijn geëerd voor hun bevlogenheid, creativiteit en leiderschap. Zij zetten zich meer dan anderen in om het onderwijs naar een hoger plan te tillen en te vernieuwen met de inzet van ICT.

Winnaars 2018

Anja Oskamp - bestuurder Open Universiteit

Anja Oskamp is een bestuurder met hart voor onderwijsinnovatie. Onder haar leiding werd een nieuwe activerend online onderwijsmodel en een nieuwe digitale leeromgeving ingevoerd bij de Open Universiteit. Het levert veel hogere rendementen op. Haar impact op het gehele onderwijsveld in Nederland is groot.

Wie is Anja Oskamp?

Acht jaar lang was Anja Oskamp als rector magnificus verbonden aan de Open Universiteit (OU). Onder haar bestuur verdubbelde het aantal afgestudeerde masterstudenten. Dat had alles te maken met de invoering van een nieuw activerend online onderwijsmodel en een bijbehorende digitale leeromgeving. Inmiddels is Oskamp toegetreden tot de Wetenschappelijk Technische Raad (WTR) van SURF, waarvan zij vanaf de zomer beoogd voorzitter zal zijn.

Doelen halen

Eén van de doelen waarvoor Oskamp zich als rector magnificus van de OU gesteld zag, was om het onderwijs zo in te richten dat meer studenten afstuderen. Vrijwel alle hogeronderwijsinstellingen houden zich bezig met de flexibilisering van hun onderwijs, maar de OU deed dat vanuit een tegenovergestelde richting: van totale vrijheid naar een situatie die meer beperkingen én meer mogelijkheden biedt aan studenten.

Activerend online onderwijs

Het oude onderwijsmodel van de OU vroeg om veel discipline. Te veel, vond Oskamp, die het als de plicht van de universiteit ziet om de eigen ontwikkeling van studenten, waarin zij tijd en geld steken, zo goed mogelijk te faciliteren. Onder Oskamps bezielende leiding kwam er een nieuw onderwijsmodel tot stand. Daarin staat activerend online onderwijs centraal.

Online academisch platform

Alle opleidingen van de OU werden aan een herontwerp onderworpen. Zo kennen bijna alle cursussen tegenwoordig een start- en een einddatum. Tegenover het verlies aan flexibiliteit staat veel meer begeleiding dan voorheen. De studenten krijgen toegang tot een uitgebreid online academisch platform waarop zij in contact staan met hun docenten en medestudenten.

Hogere rendementen

Dat werpt zijn vruchten af. De rendementen van de cursussen zijn veel hoger dan voorheen. Collega's roemen Oskamp om de manier waarop ze het nieuwe onderwijsmodel initieerde, de ontwikkeling ervan stuurde en iedereen meenam. De afstand tot de rector was gedurende het proces heel klein. Haar deur stond voor iedereen open.

De jury over Anja Oskamp

Voormalig bestuurder Anja Oskamp heeft gedreven haar visie op activerend online onderwijs uitgedragen. Bij de Open Universiteit stond zij aan de basis van het nieuwe onderwijsconcept en de digitale leer- en werkomgeving. Als lid van de stuurgroep van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT van SURF, VSNU en VH heeft Anja impact op het gehele onderwijsveld in Nederland gehad. Ook internationaal als president van de EADTU en lid van de Taskforce ‘Short Learning Programs’.

Nico Juist - informatiemanager Hogeschool Leiden

Wie zich bezighoudt met het ontwikkelen van een flexibele digitale leer- en werkomgeving, kent de burchtmetafoor. Het model is ontwikkeld door Nico Juist, ICTO-medewerker en informatiemanager bij Hogeschool Leiden. Via SURF speelt hij een belangrijke rol bij het realiseren van nieuwe DLWO's in het hoger onderwijs.

Wie is Nico Juist?

Nico Juist heeft zijn sporen verdiend als docent, ICTO-medewerker en informatiemanager bij de afdeling Beleid en Strategie bij Hogeschool Leiden. In deze laatste functie zette hij zich in voor de nieuwe digitale leer- en werkomgeving (DLWO) van zijn instelling. Via zijn werk bij SURF inspireert hij andere onderwijsinstellingen bij het realiseren van een nieuwe DLWO.

Visie op DLWO

De vernieuwing van de informatiehuishouding en de DLWO is een project van de lange adem, waarin de Hogeschool Leiden de afgelopen jaren grote stappen heeft gezet. Dat is mede te danken aan Juist, die onder andere de visie voor de nieuwe DLWO beschreef in een visiedocument en daarin en passant een metafoor noemde die binnen het Nederlandse hoger onderwijs zou uitgroeien een klassieker: het burchtmodel.

Het burchtmodel

Het burchtmodel vergelijkt ICT in een hogeronderwijsinstelling met een middeleeuwse landschap. De burcht bevat alle zaken waar instellingsbreed op wordt gestuurd. In de open stad vindt het onderzoeken, studeren, leren en werken plaats, met behulp van informatie uit de burcht. Decentraal, maar met behulp van een aantal randvoorwaarden en middelen uit de instelling. In het landschap daarbuiten heerst volledige vrijheid.

Flexibel en stabiel

Het burchtmodel is een manier van denken die instellingen uit een lastig parket hielp: wat te doen met de wildgroei aan applicaties die buiten de instellingsbrede digitale systemen in het onderwijs wordt ingezet? De visie over ICT in onderwijs is niet alleen operationeel, maar vooral ook strategisch en juist daardoor biedt hij kaders en vrijheid om om te gaan met nieuwe digitale ontwikkelingen. Uitgangspunt van de DLWO van de Hogeschool Leiden werd dan ook 'Flexibiliteit op een stabiele basis'.

De jury over Nico Juist

ICT-specialist Nico Juist speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van flexibele digitale leer- en werkomgevingen. Dat deed hij binnen de Hogeschool Leiden en, doet hij via zijn werk bij SURF, bij veel andere onderwijsinstellingen. Onvermoeibaar werkt Nico aan het realiseren van een nieuwe generatie leeromgeving. Zo bedacht hij ondermeer het burchtmodel: een bij velen inmiddels bekende metafoor voor de leeromgeving.

Ashwin Brouwer - onderwijsadviseur Friesland College

Voor onderwijsadviseur en docent Ashwin Brouwer is het vanzelfsprekend om sociale media en tools in te zetten in het onderwijs. Hij deelt zijn ervaringen graag met collega's van binnen en buiten de instelling. Binnen het Friesland College is hij aanjager van een professionaliseringstraject rondom digitale geletterdheid.

Wie is Ashwin Brouwer?

Ashwin Brouwer is onderwijsadviseur en docent bij het Friesland College. Als voorzitter van het programmateam FCLive is hij één van de drijvende krachten achter de implementatie en het gebruik van de digitale leerwerkomgeving FCLive. Brouwer begeleidt de mediacoaches die docenten en teams digitale vaardigheden bijbrengen.

Sociale media in het mbo

Als docent slaagt Ashwin Brouwer erin om tools die studenten toch al gebruiken, zoals WhatsApp en Facebook, op een natuurlijke manier in te passen in zijn onderwijs. Daarbij put hij uit zijn eigen interesse in ICT en gadgets. Omdat zijn collega's hem steeds vaker om advies vroegen, besloot hij zijn ervaringen online te delen. Dat groeide uit tot het platform Sociale media in het mbo.

Kennis delen

Het delen van kennis, niet alleen met eigen collega's maar ook ver daarbuiten, is typisch voor Brouwer. Zo ontwikkelde hij de online cursus Mediawijsheid in het mbo voor studenten en bracht hij met Willem Karstenberg een boekje uit met praktijkvoorbeelden van social mediagebruik in het onderwijs. Momenteel houdt hij met collega's een blog bij over Office 365 in het mbo.

Professionaliseringstraject

Brouwer is er trots op dat ICT inmiddels vanuit een gedegen visie is ingebed in het onderwijs op het Friesland College. Momenteel maakt de instelling meters met een professionaliseringstraject rondom digitale geletterdheid dat door hem wordt aangejaagd. Volgend jaar wordt het traject verbreed naar didactiek en ICT.

De jury over Ashwin Brouwer

Onderwijsadviseur Ashwin Brouwer is creatief in het vertalen van nieuwe ICT-mogelijkheden naar toepassingen binnen het onderwijs. Binnen het Friesland College is hij actief betrokken bij het digitaliseren van leren en werken. Niet alleen doet Ashwin dat voor docenten en studenten van het Friesland College, maar hij deelt zijn kennis op social media-kanalen en vervult daarmee een belangrijke aanjagersrol binnen de gehele mbo-sector.

Meer informatie

Sharon Klinkenberg - docent Universiteit van Amsterdam

Docent Sharon Klinkenberg van de Universiteit van Amsterdam heeft een grote drive om het onderwijs mooier en beter te maken. Hij personaliseerde zijn vak met digitale toetsen en maakte zich hard voor digitale tentamenvoorzieningen. Met zijn enthousiasme voor innovaties met een meetbaar effect zet hij anderen aan om ook te experimenteren.

Wie is Sharon Klinkenberg?

Sharon Klinkenberg is een pionier op het gebied van innovatief onderwijs en ICT bij de afdeling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Hij gebruikt onder andere digitaal toetsen om studenten van persoonlijke feedback te voorzien. Niet toevallig leidt hij daarnaast de Special Interest Group (SIG) Digitaal Toetsen.

Innovaties in zijn cursus

Wetenschappelijk & statistisch redeneren is een lastig vak. Klinkenberg is er dan ook trots op dat het slagingspercentage desondanks rond de 75 procent ligt. Dat is te danken aan een aantal innovaties van zijn hand. Zo nam hij kennisclips op om de instructies te digitaliseren, zorgde hij ervoor dat de hoorcolleges en weblectures online beschikbaar zijn en voerde hij digitaal toetsen in.

Massaal persoonlijk onderwijs

Het resultaat is blended en persoonlijk onderwijs in een massale setting. Studenten oefenen elke week met formatieve toetsen en krijgen direct persoonlijke feedback op hun leertraject. Er is een analoge remediatie cursus in het leven geroepen voor degenen die extra steun kunnen gebruiken.

Digitale tentamens

Klinkenberg maakte zich hard voor voorzieningen die het digitaal afnemen van tentamens mogelijk maken. Met resultaat: de UvA beschikt tegenwoordig over prachtige zalen voor digitaal toetsen. Niet alleen voert Klinkenberg graag zelf onderwijsvernieuwing door, hij stimuleert ook andere docenten om slim en efficiënt om te gaan met digitale leeromgevingen en toetsapplicaties.

Experimenten mogen mislukken

Kenmerkend voor Klinkenberg is zijn drive. Het kan altijd mooier en beter voor de student. Als hij een cursus afsluit, is hij al bezig met de vraag hoe hij het volgend jaar beter gaat doen. Die drang tot experimenteren leidt soms tot mislukkingen: een VR-college leverde niet het resultaat op dat hij ermee wilde bereiken. Alles wat je probeert, moet je toetsen, vindt hij. Je gaat alleen door met een innovatie die meetbaar effect oplevert.

De jury over Sharon Klinkenberg

Docent Sharon Klinkenberg van de Universiteit van Amsterdam onderzoekt altijd hoe hij nieuwe technologische ontwikkelingen binnen het onderwijs kan gebruiken. Hij zet digitale en analoge tools in om zijn lessen te verrijken, waarbij het personaliseren van zijn onderwijs voorop staat. In zijn rol als voorzitter van de SIG Digitaal Toetsen deelt Sharon zijn kennis binnen zijn eigen instelling en ook ver daarbuiten.

Meer informatie

  • Bekijk zijn pitch voor de SURF Onderwijsawards
Maksut Gavaz - student Erasmus Universiteit

Oprichter en voorzitter van de Turing Society Maksut Gavaz is een sterk idealistische student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij zet zich gedreven in om tech educatie breed beschikbaar te maken en meer studenten IT-kennis mee te geven. Het gat tussen wat bedrijven willen en wat starters kunnen en wil hij dichten.

Wie is Maksut Gavaz?

Maksut Gavaz is student aan de Rotterdam School of Management van de Erasmus Universiteit (EUR). Met een paar vrienden stelde hij in 2015 vast dat zijn onderwijsinstelling niet voldoende voorzag in de grote behoefte aan tech-onderwijs. Daarop richtte hij Turing Society op, een initiatief om studenten te voorzien van betere ICT-vaardigheden.

Workshops en bootcamps

Het begon met workshops voor studenten van de EUR. Honderden studenten luisterden naar sprekers die door Gavaz en zijn vrienden waren uitgenodigd. Als bootcampcoördinator liet Gavaz de studenten intensief werken aan problemen uit de praktijk. Het leidde ertoe dat mensen van studie wisselden, omdat ze inzagen dat hun hart bij ICT lag.

Wereldwijde vertakkingen

Turing Society groeide in mum van tijd van een studenteninitiatief uit tot een professionele organisatie. Behalve de afdelingen in Rotterdam en Amsterdam is Turing Society ook gevestigd in Mexico en in Litouwen. Er is een Turing School, die jongeren van 13 tot 19 van programmeervaardigheden voorziet, en Turing Solutions, een start-up waar beginnende ontwikkelaars hun eerste praktijkervaring opdoen. Gavaz is tegenwoordig voorzitter van de Nederlandse afdeling.

Geboren organisator

Gavaz is een typisch voorbeeld van een student die het heft in eigen handen neemt. Hij is een geboren organisator en iemand die in een oogwenk kansen ziet en die ook weet te benutten. Zelf gelooft hij dat hij typisch is voor zijn generatie, die geen genoegen neemt met wat er is, maar zelf de mouwen opstroopt om iets voor elkaar te krijgen. Dat hij het hart op de goede plaats heeft, blijkt uit de samenwerking tussen Turing en Restart Network, waarin vluchtelingen workshops krijgen en nieuwe vaardigheden aanleren om een toekomst op te bouwen in Nederland.

De jury over Maksut Gavaz

Maksut Gavaz is een sterk idealistische student aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij zet zich gedreven in om tech educatie breed beschikbaar te maken en meer studenten IT-kennis mee te geven. Het gat tussen wat bedrijven willen en wat starters kunnen, wil hij dichten. Hierbij richt Maksut zich niet alleen op Nederlandse studenten: zijn stichting opereert wereldwijd.

Meer informatie

Bekijk de website van Turing Society

Winnaars 2017

Onderwijsawards uitreiking 2017

Pieter Cornelissen, GJ van Pijkeren (partner Hester Jelgerhuis), Paul Rullmann (jury), Felienne Hermans en Jacco Jasperse

Pieter Cornelissen - bestuurder Hogeschool Utrecht

Pieter Cornelissen werkt bij Hogeschool Utrecht met hart en ziel aan onderwijsinnovatie. Onder zijn leiding is een HU-visie op onderwijs ontwikkeld en hij leidt het innovatieprogramma dat verandering in het onderwijs bewerkstelligt. Pieter is een visionair wiens kracht het is om draagvlak te creëren voor zijn plannen voor innovatief onderwijs.

Bekijk de video over Pieter Cornelissen (YouTube)

Wie is Pieter Cornelissen?

Pieter Cornelissen is programmadirecteur onderwijsinnovatie bij Hogeschool Utrecht. Onder zijn leiding is de HU-visie op onderwijs ontwikkeld waarin onder andere cocreatie met het werkveld, blended learning en gepersonaliseerd leren centraal staan. Hij leidt een hogeschoolbreed innovatieprogramma dat daadwerkelijk verandering in het onderwijs op de HU teweeg heeft gebracht. Het maakt nieuwe vormen van onderwijs mogelijk die studenten en professionals de gelegenheid geeft zelf regie te voeren over hun onderwijsproces.

Nieuwe online leeromgeving

Door de inzet en de visie van Pieter is de digitale leeromgeving doorontwikkeld passend bij de onderwijsvisie van de HU, maar belangrijker: deze leeromgeving heeft een centrale rol gekregen binnen het nieuwe onderwijs, bijvoorbeeld bij het ontwerp van nieuwe opleidingen. De online leeromgeving levert een belangrijke bijdrage om de visie van Hogeschool Utrecht waar te maken en toets- en leersituaties te creëren waarin studenten op hun eigen moment, waar zij willen, met wie zij willen, kunnen leren en zich ontwikkelen.

Visionair

Pieter ziet steeds nieuwe ontwikkelingen en innovaties binnen het hoger onderwijs en vertaalt die naar een realistische aanpak binnen de HU. Hij weet precies welke kant Hogeschool Utrecht op moet met het onderwijs, om de uitdagingen te lijf te gaan die het hoger onderwijs de komende jaren te wachten staan.

Draagvlak creëren

Daarnaast kan Pieter draagvlak creëren voor de onderwijsvisie van de HU. Hij legt verbindingen door de hele organisatie: op bestuurlijk, strategisch, maar ook operationeel op niveau. Grote veranderingen voert hij niet zomaar door: hij neemt de organisatie stap voor stap mee in de verandering. Met zijn ideeën over innovatief onderwijs  hierin is Pieter een grote inspiratiebron voor zijn medewerkers en medebestuurders.

De jury over Pieter Cornelissen

Pieter Cornelissen schakelt als geen ander tussen bestuurlijk-strategisch en operationeel niveau. Zo draagt hij bij aan de invoering van de HU-onderwijsvisie, maar ontwikkelt en implementeert hij ook gepersonaliseerd leren en blended learning. Daarbij stimuleert Pieter co-creatie met de beroepspraktijk. Pieter staat zowel binnen als buiten de HU bekend als een man met een scherpe visie.

Jacco Jasperse - CIO HZ University of Applied Sciences

Als CIO bij HZ University of Applied Sciences werkt Jacco Jasperse aan het concept gepersonaliseerd onderwijs. De basis hiervoor ligt in de juiste ICT-oplossingen: niet één groot onderwijsinformatiesysteem maar losse componenten die goed met elkaar integreren. Om zijn plannen te realiseren is Jacco steeds in dialoog met gebruikers.

Bekijk de video over Jacco Jasperse (YouTube)

Wie is Jacco Jasperse?

Al bijna 20 jaar is Jacco Jasperse verbonden aan de HZ University of Applied Sciences, waar hij op dit moment de rol van CIO vervult. In die jaren heeft hij gewerkt aan de ambitie van de HZ om het concept van de persoonlijke hogeschool te realiseren. Daarmee begon hij al in 1998, toen hij startte met een data warehouse. Dit was feitelijk het begin van de flexibele, componentgebaseerde digitale leer- en werkomgeving waar de HZ nu over beschikt.

Hoe draagt ICT bij aan persoonlijk onderwijs?

In de visie van Jacco moet innovatie niet plaatsvinden vanuit ICT-standpunt, maar vanuit het gezichtspunt van student en docent: wat kan ICT bijdragen om het studeren en werken voor hen zo persoonlijk mogelijk te maken?

Componenten integreren

De huidige digitale leer- en werkomgeving is vanuit die filosofie tot stand gekomen. Waar andere instellingen veel bezig zijn met de vraag: "welk nieuwe systeem gaan we kiezen?", steekt Jacco veel tijd in de vraag hoe verschillende componenten zo goed mogelijk geïntegreerd kunnen worden. Een begin is gemaakt met single sign-on via SURFconext; het uitwisselen van informatie tussen verschillende componenten is de volgende stap. Zo is er is al een gepersonaliseerde studievoortgang scorecard, zijn er roosters met daarin persoonlijke agenda’s geïntegreerd, persoonlijke boekenlijsten en hebben studenten een portal dat met widgets te personaliseren is.

Steeds in dialoog

Om tot zinvolle ICT-oplossingen te komen, is Jacco steeds in dialoog met studenten, docenten en andere bij het onderwijs betrokken medewerkers. Waarbij voorop staat dat ICT de gebruikers moet faciliteren, hen werk uit handen nemen. Hij komt daarbij met goed beargumenteerde en gedocumenteerde innovatieve ideeën. Ook zijn ervaringen uit de periode dat hij als docent werkzaam was, betrekt hij erbij. Dat zorgt ervoor dat de innovatieve ideeën ook daadwerkelijk geïmplementeerd en breed gebruikt worden.

Aanstekelijk enthousiasme

Jacco steekt zijn ideeën over ICT en onderwijs niet onder stoelen of banken. Door zijn actieve bijdrages aan diverse conferenties en presentaties bij inmiddels meer dan 100 instellingen en organisaties weet hij (zijn visie op) deze innovaties ook op de agenda van het Nederlandse hoger onderwijs te zetten. Zijn presentaties wekken nieuwsgierigheid en interesse bij collega-instellingen. In zijn presentaties laat Jacco met live demonstraties zien hoe zijn visie ook daadwerkelijk realiteit wordt.

De jury over Jacco Jasperse

Jacco Jasperse is zeer gedreven en draagt met overtuiging zijn visie over ICT-ondersteuning van het onderwijs uit. Om studenten gepersonaliseerd leren aan te bieden, heeft hij bij de HZ een nieuwe studentgerichte ICT-infrastructuur gerealiseerd. De studenttevredenheid over de voorzieningen is bijzonder groot. Met zijn werk heeft Jacco veel impact voor HZ én daarbuiten, bijvoorbeeld doordat hij als adviseur optreedt voor andere instellingen en door zijn functie binnen de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF. 

Hester Jelgerhuis - onderwijsadviseur

Deze SURF Onderwijsaward wordt postuum uitgereikt aan Hester Jelgerhuis (1975-2017). Zij was een bevlogen voorvechter voor open onderwijs. Onder andere met haar activiteiten binnen de special interest group Open Education kreeg ze open onderwijs op veel plekken op de agenda. Met haar leiderschap inspireerde en verbond ze grote groepen mensen

Bekijk de video over Hester Jelgerhuis (YouTube)

Wie was Hester Jelgerhuis?

Hester was als projectleider bij SURF en bij ELLLA (Een Leven Lang Leren Academie) een pionier, ambassadeur en voorvechter voor open onderwijs. In die rol had ze grote betekenis voor het realiseren van meer openheid in het Nederlandse hoger onderwijs. Mede dankzij haar staat openheid nu stevig op de agenda van vele hogeronderwijsinstellingen, SURF en OC&W.

Leiderschap en verbinding

Door haar leiderschap, visionaire blik, creativiteit en vermogen grote groepen mensen te inspireren en te verbinden, heeft Hester ervoor gezorgd dat mogelijkheden van open onderwijs bij het hoger onderwijs bekendheid kregen.

Invloedrijke trendrapporten

Hester was mede-initiatiefnemer en mederedacteur van de trendrapporten over open onderwijs die de door haar opgerichte special interest group Open Education tussen 2011 en 2016 heeft uitgebracht. Naar deze trendrapporten is veelvuldig gerefereerd in binnen- en buitenland, zowel in wetenschappelijke papers als in beleidsdocumenten van instellingen voor hoger onderwijs, de Nederlandse overheid en de Europese Unie. Dit heeft eraan bijgedragen dat Nederland als voorloper op het gebied van open onderwijs wordt gezien.

Van strategische workshop naar implementatie van open onderwijs

Hester wilde instellingen helpen bij beleid over openheid, door strategische workshops over de inzet van open onderwijs aan te bieden. Dit resulteerde in 2013 in 13 workshops die voor een aantal instellingen de start vormden van een succesvolle implementatie. Ook initieerde ze een groot aantal seminars, symposia, netwerkbijeenkomsten en studiereizen over open onderwijs. Daardoor werden vele professionals geïnspireerd, maakten ze verbinding met elkaar en werd kennis verspreid en gedeeld.

De jury over Hester Jelgerhuis

Hester was visionair, leidend, initiërend en een sterke bruggenbouwer. Vanaf het eerste uur heeft ze een actieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van open onderwijs. Ze had een creatieve geest met veel passie voor innoveren. Ze combineerde denken met doen, en bracht mensen bij elkaar. Ze was een internationale liaison tussen veel organisaties, en een gewaardeerd spreker op nationale en internationale conferenties. Hester heeft een zeer grote impact gehad op onderwijsinnovatie, in de volle breedte van het onderwijs en op meerdere lagen in de onderwijsorganisatie: politiek, bestuur, docent en student.

Felienne Hermans - docent software engineering, TU Delft

Felienne Hermans werkt aan de TU Delft als docent software engineering, en zet zich daarnaast in voor programmeeronderwijs aan zoveel mogelijk kinderen. Ze ontwikkelde daarvoor onder andere een aantal MOOC's. Felienne is een inspirator en altijd op zoek naar nieuwe ideeën en mogelijkheden om verder te komen.

Bekijk de video over Felienne Hermans (YouTube)

Wie is Felienne Hermans?

Felienne Hermans is docent software engineering en wetenschapper aan de TU Delft. Zij staat bij haar studenten bekend om haar originele, innovatieve en vernieuwende aanpak. Met een combinatie van online en campus onderwijs doceert ze computational skills. Daarnaast doet ze onderzoek naar programmeeronderwijs en begeleidt ze afstudeerders en promovendi.

Unieke inzichten

Felienne’s belangrijkste ambitie is om studenten en kinderen te leren programmeren, en te onderzoeken hoe je dat het beste kunt doen. Zij geeft daarom ook les aan kinderen en onderzoekt zo in de praktijk of een bepaalde aanpak werkt. Bij die onderzoeken betrekt ze promovendi van de TU Delft. Zo komt ze tot unieke inzichten op dit nog onontgonnen gebied, die zij open deelt zodat het onderwijs kan meeprofiteren. Felienne twittert en blogt erover, en is een gewaardeerde spreker in Nederland en over de hele wereld.

Populaire MOOC's

Felienne heeft ook een aantal MOOC's ontwikkeld om haar inzichten te delen. Meer dan 9000 kinderen volgden haar MOOC over de programmeertaal Scratch sinds de zomer van 2016. En veel leraren nemen sinds september 2017 deel aan een leraren-MOOC. Met haar MOOCs over data analysis bereikte ze in totaal 250.000 learners. Daarmee reikt het werk van Felienne veel verder dan de TU Delft. Ze is betrokken bij vele projecten rondom coderen en kinderen o.a. DigiLeerkracht, leerlijn computational thinking van Future.nl, First Lego League en de Roboticaclub Rotterdam.

Aanstekelijk

Feliennes liefde voor en haar plezier in programmeren werken aanstekelijk. Zij inspireert, ze vindt dat ook niet-beta's, ook meisjes, ook blinden of slechtzienden, ook kinderen uit "achterstandswijken" de kans moeten krijgen om te leren programmeren. En ze weet velen mee te krijgen met die missie.

De jury over Felienne Hermans

Felienne Hermans doceert op een originele, innovatieve en vernieuwende wijze computational skills aan de TU Delft. Programmeeronderwijs is ook het onderwerp van haar onderzoek: wat werkt wel en niet op het gebied van ICT-onderwijs. Vanuit het belang van programmeren vraagt ze aandacht voor goed ICT-onderwijs, niet alleen voor Delftse studenten, ook voor kinderen en docenten in Nederland en daarbuiten. Felienne levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de ICT-skills van toekomstige studenten wereldwijd.

Winnaars 2016

Onderwijsawards uitreiking 2016

Jan Haarhuis, Anka Mulder, Paul Rullmann (juryvoorzitter) en Farshida Zafar

Anka Mulder - bestuurder TU Delft

Als vice-president Education & Operations van de TU Delft zet Anka Mulder zich vol overgave in voor het gebruik van ICT om het onderwijs te vernieuwen. Een belangrijke drijfveer van haar is om het onderwijs toegankelijker te maken. Dit werpt vruchten af: 1,2 miljoen mensen wereldwijd nemen deel aan de MOOC’s van de TU Delft.

Bekijk de video over Anka Mulder (YouTube)

Wie is Anka Mulder?

Anka Mulder is bij de Technische Universiteit Delft werkzaam als vice-president Education & Operations in het college van bestuur. In die functie is ze een gangmaker voor onderwijsinnovatie met ICT. Een van haar grootste drijfveren daarbij is ‘education for all’: onderwijs bereikbaar maken voor zoveel mogelijk mensen. Ze heeft veel aandacht voor innovatie en marktmogelijkheden en houdt hierbij beide benen stevig op de grond, aldus haar collega’s.

Onderwijs verbeteren met ICT

In de visie van Anka speelt ICT een grote rol bij onderwijsvernieuwing. Zij heeft deze visie niet alleen bedacht maar deze ook echt verwezenlijkt: ze heeft een team opgezet en budget vrijgemaakt voor open en online onderwijs. Hierdoor is het thema gaan leven en zetten alle faculteiten van de TU Delft ICT inmiddels in om hun onderwijs te verbeteren. Denk aan het toepassen van learning analytics om het onderwijs persoonlijker te maken en het ontwikkelen van MOOC’s om meer studenten te kunnen bedienen.

Internationale impact

Anka wil onderwijsvernieuwing met ICT niet alleen toepassen op de TU Delft. Via haar weblog, artikelen en keynotes draagt ze haar visie en missie uit, zodat de hele wereld kan profiteren van de ervaringen en kennis van de TU Delft. De universiteit staat mede door haar inspanningen in het MOOC-platform edX en het Open Education Consortium internationaal goed aangeschreven op het gebied van open en online onderwijs. Niet voor niets won Mulder in 2014 de Leadership Award van het Open Education Consortium.

MOOCs for credits

Het project MOOCs for credits is een voorbeeld dat laat zien hoe belangrijk ‘education for all’ is voor Anka. In dit project delen een aantal universiteiten wereldwijd, waaronder de TU Delft, hun MOOC’s met elkaar. Alle studenten van de deelnemende universiteiten kunnen deze MOOC’s volgen en krijgen daar ook studiepunten voor. De MOOC’s van de TU Delft hebben inmiddels al 1,2 miljoen deelnemers wereldwijd.

Met learning analytics naar gepersonaliseerd onderwijs

Iedereen toegang bieden tot onderwijs blijft ook in de toekomst een speerpunt voor onderwijs en ICT, vindt Anka. Daarnaast moeten we blijven onderzoeken hoe ICT het onderwijs verder kan verbeteren. Een goed voorbeeld is het doorontwikkelen van learning analytics, want daarmee kun je de belangrijke stap maken van one-size-fits-all naar gepersonaliseerd onderwijs.

De jury over Anka Mulder

Anka Mulder is een absolute voorloper en aanjager. Haar visie gaat verder dan de alleen de TU Delft: ze heeft met haar werk een beweging op gang gebracht, die grote impact heeft binnen Nederland, maar ook internationaal.

Jan Haarhuis - ICT- en onderwijsprofessional Universiteit Utrecht

Sinds 2014 is Jan Haarhuis programmamanager van Educate-it, bij de Universiteit Utrecht (UU). Onder zijn enthousiaste leiding is dit onderwijsinnovatieprogramma onderdeel geworden van de onderwijspraktijk bij de universiteit. Het geheim: de bottom-upbenadering.

Bekijk de video over Jan Haarhuis (YouTube)

Wie is Jan Haarhuis?

Jan Haarhuis is in 2013 als programmamanager onderwijs en ICT gestart met het opstellen van een visie op Onderwijs en ICT dat als basis heeft gediend voor het onderwijsinnovatieprogramma Educate-it van de Universiteit Utrecht. Hij heeft dit programma vanaf het begin opgebouwd. Educate-it heeft als doel om het onderwijs aan de UU te innoveren met behulp van ICT. Er wordt onder andere gewerkt aan blended learning, docentprofessionalisering en onderzoek naar het effect van ICT-gebruik in het onderwijs. Door de visie, verbindingskracht en creativiteit van Jan heeft Educate-it in een paar jaar een cultuurverandering bereikt in de UU. Jan begint gewoon en enthousiasmeert mensen om zich bij hem aan te sluiten, aldus zijn collega’s.

Bottom-up

Bij onderwijsvernieuwings- en IT-projecten wordt vaak gekozen voor een top-downbenadering. Er is een visie, een plan en daar moet iedereen zich naar voegen. Bij Educate-it heeft Jan juist gekozen voor een bottom-upbenadering. In de visie van Jan zijn docenten eigenaar van hun eigen onderwijs. Ze worden uitgedaagd om zelf met plannen en ideeën te komen. Educate-it staat vervolgens klaar om te helpen die ideeën verder vorm te geven en in de praktijk te brengen.

Draagvlak in de hele universiteit

Een belangrijk resultaat van Jans bottom-upbenadering is dat onderwijsvernieuwing met ICT in vrij korte tijd een groot draagvlak heeft gekregen binnen de hele universiteit. Docenten zien onderwijsinnovatie niet als iets wat van bovenaf wordt opgelegd, maar als iets waarmee ze zelf hun onderwijs beter kunnen maken. Ook buiten de UU blijft het werk van Jan overigens niet onopgemerkt; de UU wordt steeds meer gezien als een autoriteit op het vlak van onderwijsinnovatie met ICT.

Iedereen doet mee

Een ander gouden idee van Jan is dat iedereen ingezet wordt voor Educate-it. Niet alleen docenten profiteren ervan: studenten informatica bouwen prototypes, onderwijskundigen onderzoeken leereffecten, enzovoort. Zo wordt de hele universiteit betrokken bij onderwijsinnovatie.

Cultuur van onderwijsvernieuwing

In de visie van Jan is onderwijsvernieuwing een continu doorlopend proces. Er moet op de universiteit een cultuur van onderwijsinnovatie ontstaan, waarin iedereen het vanzelfsprekend vindt dat het onderwijs van morgen er anders uitziet dan het onderwijs van vandaag.

De jury over Jan Haarhuis

Jan Haarhuis heeft een bijzondere prestatie geleverd: met zijn daadkracht heeft hij echt een beweging in gang gezet binnen de Universiteit Utrecht, met inzet van binnen de instelling aanwezige expertise. Door de bottom-upbenadering zit onderwijsinnovatie nu niet alleen in Jans DNA maar in dat van de hele universiteit.

Farshida Zafar - docent Erasmus Universiteit

Farshida Zafar is docent en projectleider online onderwijs & innovatie aan de Erasmus Universiteit. Met haar enthousiasme en ambitie heeft ze blended learning succesvol ingevoerd bij de deeltijdopleiding Rechten, samen met haar team. Een van de vernieuwingen is een streamingdienst voor boeken. Zafar is ook bezig een innovatielab op te zetten.

Bekijk de video over Farshida Zafar (YouTube)

Wie is Farshida Zafar?

Farshida Zafar is sinds 4 jaar verbonden aan de Erasmus School of Law, onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), als docent en projectleider online onderwijs & innovatie. In die tijd heeft ze de deeltijdopleiding Rechtsgeleerdheid getransformeerd van een avondopleiding met ongeveer 30 studenten naar een middagopleiding met zo’n 600 studenten. Belangrijkste factor in dit succes: de door Farshida ontwikkelde en ingevoerde blended-learningaanpak. Farshida leidt binnen de EUR ook een visietraject over online onderwijs. Volgens collega’s is Farshida een enthousiaste, ambitieuze collega die docenten en onderwijsprofessionals universiteitsbreed weet te motiveren en stimuleren om te innoveren met e-learning.

Blended learning

Toen Farshida binnenkwam bij ESL, was de eerste vraag die ze zich stelde: hoe kunnen we het deeltijdonderwijs verbeteren? Samen met het iTeam heeft ze ervoor gekozen om het onderwijs te comprimeren en blended te maken: 70% van het onderwijs vindt online plaats en nog maar 30% face to face. Deze aanpak werpt vruchten af. Dat is te zien aan de groeiende studentaantallen, maar ook aan de tevredenheids- en slagingspercentages.

Eigen tijd indelen

Door de blended-learningaanpak hebben studenten meer ruimte om hun eigen tijd in te delen, wat natuurlijk een groot voordeel is bij een deeltijdopleiding. Maar daarnaast worden ze actiever betrokken bij hun eigen onderwijs en dat van elkaar. Zo werkt de opleiding met een forum waarop studenten elkaar helpen in plaats van alle vragen aan de docent te stellen, en kunnen studenten zelf oefenen met de ESL Legal Battle App. Een gamified formatieve toets app te vergelijken met de ‘slimste mens’ app, maar dan met een onderwijsconcept.

Streamingdienst voor boeken

Belangrijk onderdeel van de blended-learningaanpak is de ELC-Library, een streamingdienst voor boeken die Farshida heeft ontwikkeld: voor een vast bedrag per maand kunnen studenten online beschikken over alle literatuur die ze nodig hebben. Mede door Farshida’s daadkracht werken de grote juridische uitgevers mee aan deze dienst. Studenten hoeven dus geen hele stapel papieren boeken meer aan te schaffen.

Smart engagement

De deeltijdopleiding Rechtsgeleerdheid is succesvoller dan ooit, maar Farshida denkt al aan de toekomst. Voor haar staat daarin smart engagement (bron: Micah Hrehovcisck PhD candidate) centraal: hoe houden we de studenten op een slimme manier betrokken bij de nieuwe onderwijsmethoden, hoe activeren we studenten online? Verder is Farshida bezig een innovatielab op te zetten, waarin geëxperimenteerd kan worden met onderwijsinnovaties, en waarin dingen mogen mislukken. Zo wil Farshida zorgen dat innovatie echt de kans krijgt: geen succes zonder falen.

De jury over Farshida Zafar

Farshida Zafar heeft een heel nieuw concept bedacht én gerealiseerd, waarbij ze bestaande technieken inzet maar ook heel nieuwe ontwikkeld heeft (denk aan de streamingdienst voor boeken). Dit heeft een grote, positieve impact op studenten, de faculteit, de hele instelling. En ook in de rest van het land volgt men dit project met interesse.