SURF Onderwijsawards

Jaarlijks reiken we prijzen uit om onderwijsvernieuwers een podium te geven om hun impact en bereik te vergroten én om anderen te inspireren. Dit jaar hebben we 25 nominaties in 5 categorieën. De winnaars van dit jaar zijn bekend gemaakt tijdens de SURF Onderwijsdagen 2019 op dinsdag 5 en woensdag 6 november in Den Bosch.

Winnaars SURF Onderwijsawards 2019

Shortlist SURF Onderwijsawards

De shortlist van de SURF Onderwijsawards 2019 is bekend! De vakjury heeft 13 genomineerden geselecteerd, verdeeld over de 5 categorieën. De 5 winnaars worden bekend gemaakt tijdens de SURF Onderwijsdagen, op dinsdag 5 november tijdens het diner.

De vakjury bestaat uit de winnaars van vorig jaar en voorzitter Christien Bok, impulsmanager onderwijsvernieuwing bij SURF.  Er zijn 5 categorieën: Bestuurder, ICT-specialist, Onderwijsadviseur, Docent en Student.

Lees hieronder waarom deze 13 genomineerden hun plek op de shortlist verdiend hebben.

BESTUURDERS

Nienke Meijer

Nienke Meijer

Nienke Meijer heeft een heldere visie over het belang van investeringen in het onderwijs. Ze benadrukt daarbij het belang van TEC-skills (Technology, Entrepreneurship en Creativity) voor studenten; skills die hen in staat stellen om hun werkend leven lang een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de duurzame samenleving. Ze draagt verder bij aan onderwijsvernieuwing in Nederland door haar opinie duidelijk uit te dragen, zowel op haar eigen blog als in andere media.

Henk Hagoort

Henk Hagoort

Henk Hagoort draagt op originele en vernieuwende wijze bij aan de flexibilisering van het hoger onderwijs, en de ondersteuning daarvan met ICT. Zijn visie hierop heeft ertoe geleid dat Windesheim actief deelneemt aan experimenten van OCW. Hij creëert daarmee een landelijk podium. Windesheim toont daar niet alleen het nut en de noodzaak van flexibilisering aan, maar demonstreert ook hoe dit praktisch gerealiseerd kan worden.

ICT-SPECIALISTEN

Bert Jan Klaaren

Bert-Jan Klaren

Bert-Jan Klaren heeft een team samengesteld dat vanuit álle kanten (onderwijs, ICT, studenten) talloze innovatieve experimenten op poten zet en uitvoert: dit geeft een enorme impuls voor concrete en daadwerkelijke onderwijsvernieuwing. Maar zijn team kijkt breder: het heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat elke opleiding de ambities voor onderwijsdigitalisering in de jaarplannen opneemt. Bert-Jan doet zijn werk met vasthoudendheid, gedrevenheid, enthousiasme en een permanente focus op resultaat. Hij  zorgt bovendien voor een mooie manier van verbinding door overal studenten bij in te zetten. De student centraal in optima forma vinden zijn collega’s.

Sebastiaan Cassé

Sebastiaan Cassé

Sebastiaan Cassé heeft als projectmanager in het hoger onderwijs te maken met complexe, pluriforme bedrijfsprocessen. In zo’n organisatie is het een uitdaging om gebruiksvriendelijke IT te ontwikkelen. Door steeds de wensen van de student centraal te stellen, en deze te verbinden met de belangen van de organisatie en de mogelijkheden van IT, lukt het toch om nieuwe diensten te lanceren die het leven van studenten makkelijker maken. Voorbeelden daarvan zijn de MyUU app, de MyUU portal, de eerste digitale collegekaart in het Nederlandse hoger onderwijs, en binnenkort de digitale bibliotheekpas.  

Hans van Driel

Hans van Driel

Met zijn persoonlijke kwaliteiten (no-nonsense, begripvol, geduldige rust met koersvaste visie) lukt het Hans van Driel al decennia om ambities op terrein van studentmobiliteit en -voorlichting waar te maken. Mede door zijn inspanningen leveren de informatiesystemen van alle hbo- en wo-instellingen informatie aan over opleidingen, is er bij Studiekeuze123 één centraal, landelijk informatiepunt met opleidingsinformatie en is Kies op Maat een begrip geworden. Zowel Nederlandse als buitenlandse studenten hebben daarmee toegang tot basisinformatie over het Nederlands opleidingsaanbod. De geheimen van Hans' succes: hij heeft oog voor de belangen van instellingen én de behoeften van studenten, en hij weet ICT-deskundigen, studieadviseurs en bestuurders met elkaar te verbinden.

ONDERWIJSADVISEURS

Silvester Draaijer

Sylvester Draaijer

Silvester Draaijer is een onderwijsvernieuwer die weet wat het onderwijs nodig heeft en goed op de hoogte is van technische ontwikkelingen. Hij is een verbinder: doordat hij management en werkvloer bij elkaar weet te brengen, krijgt hij veel voor elkaar. Concreet is dat bijvoorbeeld de eerste grote digitale toetszaal van Nederland, waarmee hij andere instellingen heeft 'wakker geschud'. Ook op andere vlakken binnen digitaal toetsen vernieuwt hij het onderwijs, denk aan online proctoring en het toetsen via laptop. Daarnaast is hij altijd actief bezig met onderwijsinnovatie in bredere zin; zo is hij betrokken bij het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT en draait hij mee in een aantal Europese projecten.

Ulrike Wild

Ulrike Wild

Ulrike Wild staat voor werkend onderwijs met ICT. Haar impact binnen de WUR is groot. Ze heeft aan de wieg gestaan van de strategie en de implementatie voor online en open onderwijs bij de WUR.  Met haar vermogen om te stimuleren, motiveren en overtuigen is Ulrike een drijvende kracht achter diverse onderwijsinnovaties binnen de WUR die de hele keten raken. Ze laat docenten en bestuurders zien dat ICT-vernieuwing echt mogelijk is. Als een van de aanvoerders van de versnellingszone flexibilisering maakt Ulrike nu werk van veranderingen op nationaal niveau.  Haar vermogen om een verbindende visie te schetsen en concrete stappen naar verandering te initiëren is hierin van groot belang.

Tom Konings

Tom Konings

Docenten en onderwijsondersteuners maken betere keuzes door de betrouwbare data die data-analist Tom Konings aanlevert. Keuzes in onder andere curriculumwijzigingen, aanbod van bijlessen en de aanpak van langstudeerders. Door zijn bijdrage worden vernieuwingen alleen doorgevoerd als ze bewijsbaar bijdragen aan een groter studiesucces bij studenten. Doordat Tom enthousiast, kritisch en communicatief vaardig is én goed werk levert, weet men hem steeds weer te vinden. Daarnaast is hij veelzijdig: hij begeleidt collega’s bij het gebruik van managementrapportages, inventariseert de rapportagewensen van gebruikers, bouwt zelf nieuwe rapportages en traint collega’s weer in het gebruik hiervan.

DOCENTEN

Marina Brinkman

Marina Brinkman

Marina Brinkman haar missie is om met ICT op een inspirerende wijze plaats- en tijdonafhankelijk onderwijs te verzorgen voor een groot aantal studenten die zich gedurende hun afstudeerfase buiten het opleidingsinstituut bevinden. Daartoe heeft ze een digitale leeromgeving gecreëerd volgens het principe van een learning community: studenten worden gestimuleerd om van elkaar te leren. Ook zonder fysiek op school aanwezig te zijn, blijven studenten zo betrokken bij het onderwijs. Marina's kracht ligt er onder andere in om goede contacten te onderhouden met alle betrokkenen en hun wensen en behoeften op elkaar af te stemmen. Bovendien is Marina zeer geïnteresseerd in onderwijskundige vernieuwing en heeft ze grote belangstelling voor de rol die ICT hierbij kan vervullen. Ze is exploratief, neemt initiatief en krijgt door haar grote inzet, enthousiasme en organisatievaardigheden veel gedaan.

Dirk Gerritsen

Dirk Gerritsen

Dirk Gerritsen is onderwijsvernieuwer pur sang geven collega's aan.  Zo heeft hij een unieke cursus gecreëerd op het snijvlak van Finance en ICT, waarin Finance-studenten programmeervaardigheden opdoen. Dit vergroot de kansen van studenten op de arbeidsmarkt, omdat ze meer weten van bijvoorbeeld data analytics en de programmeertaal Python. Hij weet daarnaast binnen het bestaande curriculum het onderwijs te vernieuwen en te verbeteren door ICT-innovaties optimaal in te zetten, zoals interactieve collegeruimten, lightboard-clips, digitale tentamens en stemkastjes. Dirk organiseert ook programmeeronderwijs voor collega's, zodat zij hun onderwijs ook weer kunnen vernieuwen met ICT. Tot slot brainstormt Dirk geregeld met de onderwijsdirecteur over onderwijsuitdagingen en mogelijkheden. Recent leidde dit nog tot een toekenning van een subsidie om de programmeertraining voor studenten verder te ontwikkelen door een blended learning tool te integreren waardoor dit onderwijs nog effectiever wordt.

Youssef El Bouhassani

Youssef El Bouhassani

Youssef El Bouhassani is medeoprichter en ontwikkelaar van LeerLevels: een AI-gedreven leerplatform dat gepersonaliseerd onderwijs toegankelijk maakt voor studenten. Op basis van leerdoelen en een AI-algoritme worden ze op de meest efficiënte wijze door de stof geloodst. Ze doen volledig autonoom nieuwe kennis op, waardoor de docent tijdens colleges veel meer tijd heeft voor persoonlijke begeleiding. Dit verhoogt de motivatie van zowel docent als student. Youssef is ook gebruiker van LeerLevels, in zijn rol van docent, dus hij weet goed welke eisen het “veld” stelt aan het leerplatform. Daarnaast is Youssef actief in verschillende onderwijsnetwerken en binnen het netwerk van de Nationale DenkTank. Op die manier kan hij altijd sparren met experts in zowel de ICT als in het onderwijs.

STUDENTEN

Fake Zijl

Fake Zijl

Als ICT-student aan Hogeschool Windesheim draagt Fake Zijl ook bij aan de onderwijsvernieuwing op zijn instelling: voor de studie Verpleegkunde werkt hij aan een elektronisch patiëntendossier (EPD). Met passie en geduld zet Fake zich in om dit EPD te ontwikkelen. Het EPD is belangrijk voor de opleiding, want het sluit aan op de beroepspraktijk en maakt het mogelijk om de patiënt meer centraal te stellen. Verder zorgt het ervoor dat verschillende vakken beter met elkaar geïntegreerd kunnen worden. Vroeger was de verbinding tussen vakken als literatuurstudie en medische kennis nogal kunstmatig; nu wordt die logisch doordat ze beide werken vanuit het EPD. Studenten leren zo sneller analytisch denken en klinisch redeneren. Het EPD van Fake met een fictief patiëntendossier als uitgangspunt heeft een grote impact omdat studenten zo waarheidsgetrouw kunnen werken aan opdrachten.

Robin Wilson

Robin Wilson

Robin is oprichter van de startup Reably, een app die het maatschappelijke leesprobleem op een eigentijdse manier aanpakt. Reably stimuleert kinderen om te lezen, en zorgt ervoor dat ze meer leesplezier beleven. Kinderen beantwoorden vragen na het lezen, waardoor ze ook aan begrijpend lezen werken. Maar minstens even belangrijk: de app genereert leesdata van de kinderen, waarmee ouders, docenten en schooldirecties hun leesbeleid kunnen aanpassen. Reably werkt samen met bibliotheken en scholen, waardoor inzichten uit de praktijk de basis vormen voor de doorontwikkeling van de app.