SURF Studiereis over studiedata 2019

In februari en maart 2019 gingen senior-managers en bestuurders onder leiding van SURF op studiereis naar Engeland en Schotland. Zij bezochten daar 6 universiteiten die al studiedata gebruiken om hun onderwijs te verbeteren. Doel van de reis was visievorming op dit thema aan te
jagen. Lees de samenvatting en de opgedane inzichten.

Groepsfoto studiereis studiedata 2019

Aanknopingspunten voor samenwerking

De verschillende invalshoeken van de universiteiten in het Verenigd Koninkrijk waren inspirerend en boden een veelzijdig beeld van de mogelijkheden van het gebruik van studiedata. De deelnemers aan de reis zagen veel aanknopingspunten voor samenwerking op dit onderwerp in Nederland. Het lijkt daarom verstandig om bouwblokken te definiëren die het veilig en betrouwbaar benutten van studiedata in het onderwijs mogelijk maken.

Bouwblokken definiëren

Een aantal bouwblokken voor samenwerking op het gebied van studiedata zijn op basis van de reis al naar boven gekomen:

  1. Een gemeenschappelijk verhaal
  2. De WHY als uitgangspunt
  3. Samen tempo maken
  4. Een gemeenschappelijke infrastructuur voor learning analytics
  5. Delen van good practices en evidence

SURF Analytica

Van de reis is een dagelijks en uitgebereid verslag gemaakt. In SURF Analytica #0 t/m #6 zijn de nummers #0 tot en met #6 van de SURF Analytica gebundeld.

Impact van SURF-studiereizen

SURF organiseert met regelmaat studiereizen voor bestuurders van hogescholen en universiteiten. Met een groep van circa 20 bestuurders worden interessante instellingen in het buitenland bezocht rondom een actueel thema. De reizen hebben impact op onderwijsinnovatie in Nederland. Zo vormde de studiereis van 2017, met als thema personalised learning, de aanleiding voor het opstellen van de Versnellingsagenda voor Onderwijsinnovatie. De studiereis van 2013 rondom open education was de aanleiding voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs van het ministerie van OCW.