SURFeduhub: veilig uitwisselen van onderwijsdata

SURFeduhub is het platform om onderwijsdata tussen Nederlandse onderwijsinstellingen te delen. Veilig en via open standaarden. Zo kunnen studenten bijvoorbeeld gemakkelijk onderwijsaanbod van hun eigen instelling én andere instellingen, rooster- of studievoortgangsinformatie inzien.

Leerlingen achter inlogwand met schermen

SURFeduhub en Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO)

SURFeduhub wordt voor het hoger onderwijs de standaard voor het vullen van het Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO) van DUO. Medio 2022 is SURFeduhub gekoppeld en kunnen instellingen voorbereidingen treffen om onderwijsdata in de toekomst automatisch te uploaden naar RIO.

Dienstontwikkeling SURFeduhub voor koppeling aan RIO

SURF werkt aan technische aanpassingen van de dienst SURFeduhub én de OOAPI v4-standaard om de koppeling met RIO mogelijk te maken. We lanceren daarom in de zomer een nieuwe versie; de OOAPI v5-standaard. Vervolgens moeten de endpoints van instellingen worden omgebouwd naar endpoints gebaseerd op OOAPI v5. Een aantal instellingen doen mee aan een pilot om dit te realiseren.

Pilot om endpoints om te bouwen en te koppelen

De pilotdeelnemers implementeren in juli een OOAPI-endpoint. Deze instellingen zijn zodanig gekozen dat alle grote SIS (Student Informatie Systeem)-leveranciers vertegenwoordigd zijn en dat verschillende typen van OOAPI-endpoints gebruikt worden.

Technische inloopsessies voor alle instellingen

Voor alle instellingen organiseren we maandelijks inloopsessies voor technische vragen over het implementeren van een OOAPI-endpoint en specifieke vragen over de ‘mapping’ tussen de OOAPI-endpoints en RIO. De eerste sessie staat gepland op woensdag 13 juli. De mogelijkheid om je hiervoor aan te melden én nieuwe data volgen later.

Koppeling aan SURFeduhub

Vanaf 1 september kunnen alle instellingen beginnen met (om)bouwen van een OOAPI-endpoint. Als dat gerealiseerd is, gaat SURF over op het aansluiten van de instelling op SURFeduhub. Tot en met eind december testen we met de betrokken partijen: instellingen, DUO, leveranciers en SURF.