SURFnet8 - doorontwikkeling SURFnet-netwerk

Om te blijven voldoen aan de wensen van onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken we aan SURFnet8. Op deze pagina lees je waar we met het SURFnet-netwerk naartoe gaan. Ook vind je hier alle informatie over de implementatie van de optische laag. Dit implementatietraject vindt in 2017 plaats.

Het netwerk van de toekomst

Om in te spelen op (toekomstige) vragen van gebruikers, werken we aan een open en programmeerbaar netwerk dat naast hoge betrouwbaarheid en continuïteit ook veel flexibiliteit biedt voor de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en diensten. Het toekomstige netwerk is flexibeler, wijzigingen worden eenvoudiger en sneller doorgevoerd door automatisering, netwerkfunctievirtualisatie en de ontkoppeling van hardware en software. De interactie tussen netwerk en gebruiker staat in het netwerk van de toekomst centraal: instellingen kunnen het netwerk optimaal integreren met hun eigen toepassingen, en gebruikers kunnen (innovatieve) diensten, zoals virtuele firewalls, eenvoudig en snel aanvragen. Ook kunnen zij gemakkelijk experimenteren met nieuwe technologieën. Om dit te realiseren, vernieuwen we de infrastructuur van het SURFnet-netwerk.

Implementatietraject in 2 fasen

De technologievernieuwing van het fysieke SURFnet-netwerk is opgesplitst in 2 fasen. De eerste stap is de implementatie van de optische laag, verantwoordelijk voor het belichten van glasvezels. Zodra de implementatie van de optische laag afgerond is, beginnen we met de servicelaag. Deze omvat de apparatuur waarmee we diensten aanbieden aan instellingen.

De optische laag vormt het fundament van het SURFnet-netwerk en levert transportfunctionaliteit aan de servicelaag. Met de nieuwe optische laag is 100 Gbit/s-transportcapaciteit de standaard en wordt 400 Gbit/s mogelijk.

Over het implementatietraject

We kiezen ervoor om de optische laag per branche – een keten van locaties tussen 2 grote knooppunten in het netwerk – te migreren. Door de aanpak per branche duurt het implementatietraject wat langer, maar voorkomen we dat verbindingen van instellingen tijdelijk wegvallen. Wanneer in een branche gewerkt wordt, zal er wel resilienceverlies optreden in een deel van het netwerk. Hierover worden de instellingen tijdig geïnformeerd.

Door werkzaamheden grotendeels overdag uit te voeren en per locatie te migreren, beperken we het resilienceverlies tot een minimum. Bovendien zijn we ‘in control’ tijdens de werkzaamheden. In het geval van verhoogde impact door calamiteiten elders in het netwerk, is noodherstel van de verbindingen eenvoudig en snel.

Planning implementatieproject

We werken sinds 2015 aan SURFnet8. Op dit moment zitten we in de voorbereidingsfase van de implementatie van de optische laag. De plannen worden concreter gemaakt en instellingen worden geïnformeerd over de planning en impact voor hun locatie(s). We starten in mei of juni – na succesvolle afronding van de proof-of-concept - met de implementatie van de eerste locaties.

Meer informatie

Over de optische laag