SURFwireless wifi-as-a-service aanbesteding

Sinds 2016 levert SURF de dienst SURFwireless. Inmiddels is de dienst op 67 locaties in gebruik. Voor de levering van de SURFwireless maken we gebruik van een leverancier en beheerpartner, waarvoor het contract in 2022 verloopt.

Close-up van handen die op een laptop typen

Nieuwe aanbesteding

Wij zullen daarom in 2021 een aanbesteding starten om nieuwe partner(s) te selecteren. Omdat we graag willen dat de resultaten van de aanbesteding goed aansluiten bij de toekomstige behoefte van de leden van SURF, gaan we de komende periode met instellingen (zowel huidige gebruikers van SURFwireless als anderen) in gesprek over deze aanbesteding. We willen achterhalen wat instellingen belangrijk vinden bij wifi-dienstverlening. De opzet van de aanbesteding heeft namelijk direct invloed op de wijze, voorwaarden en tarieven waarmee SURF de dienst SURFwireless in de toekomst levert.

Meedenken?

Via verschillende kanalen zullen we bestaande en mogelijk geïnteresseerde instellingen de komende periode hiervoor benaderen. Heb je nu al interesse om mee te denken? Laat het ons weten!