Benut de kansen van digitale leermaterialen

Het geïntegreerd, verrijkt en flexibel aanbieden van digitale leermaterialen aan studenten. Dat is de toekomst, want toegankelijke leermaterialen van hoge kwaliteit leiden tot beter gebruik ervan en dragen bij aan een verhoogd studiesucces. Maar hoe vorm je een visie en richt je de organisatie in? Welke techniek heb je nodig? Wat zijn de ervaringen?

Studenten in open ruimte met computers en handboek

Techniek digitale leermaterialen

Een betrouwbare infrastructuur is nodig om het aanbod van leermaterialen te ontsluiten. In de optimale situatie zijn alle materialen vindbaar op één plek en geïntegreerd in leeromgeving. Welke techniek heb je nodig?

edusources, het platform voor digitale leermaterialen

Studenten in gesprek

SURF biedt met edusources een veilig en betrouwbaar platform met een divers aanbod van digitale (open) leermaterialen. De plek waar docenten en studenten leermaterialen kunnen delen en hergebruiken. En we ontwikkelen deze dienst door om het delen, zoeken en beoordelen nog makkelijker en efficiënter te maken.

Meer info over de dienst

CopyRIGHT-project: auteursrecht voor digitaal lesmateriaal goed geregeld

Symbool CopyRIGHT

Het onderwijs wil het (her)gebruik van auteursrechtelijk beschermde leermaterialen goed regelen. SURF ontwikkelt daarom samen met instellingen en Stichting UvO de CopyRIGHT-tool. Daarmee worden instellingen en docenten geholpen om de leermaterialen goed te gebruiken.

Meer weten?

Videolearning

Lezers achter een scherm

Videocontent wordt steeds belangrijker in het onderwijs. Er worden verschillende platformen ingezet voor het gebruik van video. De mate waarin videocontent wordt gemaakt en geproduceerd verschillen sterk. Een werkgroep van samenwerkende instellingen en experts verkennen de video ontwikkelingen. In het trendrapport vind je meer informatie over videocontent en de organisatie en techniek die nodig is voor de professionalisering van videoproducties.

Lees het trendrapport