Regie op de digitale leeromgeving

Studenten en docenten hebben steeds veranderende behoeftes als het gaat om het gebruik van tools in het onderwijs. Een instelling moet hier met de digitale leeromgeving flexibel op in kunnen spelen. Maar hoe kom je tot een visie op de leeromgeving, wat is een modulair opgebouwde leeromgeving en welke integratievraagstukken komen daar bij kijken?

Jongen in open bibliotheek achter computer

Techniek digitale leeromgeving

De digitale leeromgeving van de toekomst is geen alles-in-een-oplossing, maar lijkt een samenhangend geheel van verschillende diensten en applicaties te zijn die studenten en docenten flexibel ondersteunen bij het leerproces en het onderwijs en aansluit bij hun behoeftes. Welke techniek heb je nodig voor een digitale leeromgeving?

Open standaarden en de digitale leeromgeving

Binnen digitale leeromgevingen wordt volop gebruik gemaakt van open standaarden. Maar welke standaarden vraag je uit als je educatieve applicaties wilt inkopen of aanbesteden? En welke keuzes kun je maken voor een toekomstbestendige digitale leeromgeving? Bekijk onderstaande video om inzicht te krijgen in de meest gebruikte open standaarden in de digitale leeromgeving. 

Een flexibele en persoonlijke leeromgeving. Een modulair functioneel model

Man achter computer met veel kleuren op het scherm

Deze publicatie beschrijft de gegevens en functionaliteiten van de componenten in de digitale leeromgeving, hoe ze met elkaar samenhangen en welke standaarden nodig zijn om ze als één geheel met elkaar te laten samenwerken.

Download de publicatie

Bekijk ook wiki voor technisch werkboek

SURF innovatieprojecten

SURF wil instellingen ondersteunen in het meer inzichtelijk krijgen van de organisatie en techniek bij een digitale leeromgeving. Met als doel om nu en in de toekomst de leeromgeving aan te sluiten op de veranderende behoefte van het onderwijs en de gebruikers.

Ontwikkeling van LTI-launcher

Studenten vergaderen

SURF heeft een LTI-launcher ontwikkeld waarmee het mogelijk is om LTI-applicaties op te starten vanuit meerdere plekken binnen de digitale leeromgeving. Met de LTI-launcher wil SURF laten zien dat het ook mogelijk is om LTI-applicaties op te starten vanuit bijvoorbeeld een eigen portaal. Hiervoor is een verbinding met een OIDC-service nodig die identiteiten beheert, en met de LTI-launcher, waarin contexten (zoals een cursus, project of andere verzameling van bronnen met een gemeenschappelijke set gebruikers en rollen) worden bewaard.  

Meer weten?

Voor meer informatie over de LTI-launcher neem contact op met Jasmijn Jacobs-Wijn via jasmijn.jacobswijn@surf.nl

SURF-demo modulaire leeromgeving

De modulair opgebouwde leeromgeving is nog niet verkrijgbaar in de markt. SURF heeft daarom een demo-omgeving gebouwd van de persoonlijke en flexibele leeromgeving. In 2017 en 2018 zijn diverse leveranciers en instellingen hier mee de slag geweest. Een aantal leveranciers heeft in pilots hun producten geprobeerd werkend te krijgen door een oplossing te vinden voor de integratievraagstukken die bij het koppelen aan de modulaire leeromgeving aan het licht komen. Dit hebben zij gedaan in de SURF-demo-omgeving waarin relevante standaarden als LTI, xAPI, LIS, OOAPI, SAML/VOOT, geïmplementeerd en getest kunnen worden. Op de Challenge Day 2017 en Challenge day 2018 hebben de leveranciers en instellingen hun ervaringen gedeeld.

Lessons learned SURF-demo modulaire leeromgeving