Technologie-beoordeling voor high performance computing

SURF wil een goed inzicht krijgen in de prestaties van verschillende wetenschappelijke applicaties voor high performance computing en kunstmatige intelligentie die gebruikt kunnen worden door specifieke onderzoeksgemeenschappen. We evalueren deze workloads op state-of-the-art hardwareplatformen binnen het SURF Open Innovation Lab (SOIL).

Trede uit onderdeel supercomputer

We richten ons op prestatie-analyse, samenwerking en het open delen van resultaten. Het is een doelstelling binnen SOIL om benchmarking en analyse rond toekomstige hardware reproduceerbaar, open en aantrekkelijker te maken voor de SURF-gemeenschap. Als HPC-centrum ondersteunen we onderzoekers bij het oplossen van uitdagingen die gepaard gaan met hun applicaties op HPC-infrastructuren. In dit specifieke initiatief richten we ons op het evalueren, beoordelen en benchmarken van moderne en opkomende computerarchitecturen voor verschillende toepassingsdomeinen zoals informatica, machine-learning en datavisualisatie.

Het uiteindelijke doel van dit werk is niet alleen om de ruwe prestatiecijfers te verkrijgen, maar ook om de bruikbaarheid van de hardware vanuit het perspectief van de onderzoeker vast te leggen. Een krachtig en robuust software-ecosysteem is net zo belangrijk als de hardware zelf en daarom richten we ons ook op het begrijpen en benchmarken van softwarebibliotheken en backends.

Waarom?

 • Goed inzicht in toekomstige hard- en softwaretechnologie stelt de Nederlandse HPC-gemeenschap in staat om de beste innovatieve HPC-diensten, -tools en -toepassingen te ontwikkelen.
 • Ontwikkeling van expertise op het gebied van prestatie-analyse en evaluatie van verschillende hardware-architecturen voor het berekenen van de workloads ondersteunt een goede selectie en effectief gebruik van HPC-bronnen.
 • Door toegang te bieden tot de meest recente computing-systemen, is een gezamenlijke beoordeling en kennisontwikkeling mogelijk.

Hoe?

 • Het uitvoeren van gestandaardiseerde beoordelingen van nieuwe hardware en software voor HPC.
 • Het open delen van beoordelingsresultaten.
 • Het organiseren van workshops om kennis te delen tussen de SURF-instellingen.
 • Afstemming met Europese initiatieven op het gebied van modern processorontwerp, high performance computing, high performance data analytics en AI, zoals PRACE.
 • Samenwerking met technologieleveranciers, zodat nieuwe hardware en software kan worden beoordeeld nog voordat deze algemeen beschikbaar is. 
 • Open voor samenwerking met elke geïnteresseerde SURF-instelling.

Onze prioriteiten

 • Consistente en reproduceerbare benchmarkinginspanningen.
 • Nauwe samenwerking met SURF-instellingen
 • Het bieden van toegang tot experimentele computermiddelen, met gemakkelijke toegang en beschikbaarheid voor externe partijen.
Target graph for benchmarks on a variety of hardware architectures
Different level of software layers for benchmarking

Toegang tot experimentele systemen

Onderzoekers en ict-experts van SURF-leden en andere onderzoeksinstellingen kunnen toegang krijgen tot experimentele systemen die we evalueren in het kader van het SURF Open Innovation Lab. Dit maakt het eenvoudig om je codes aan te passen, benchmarks uit te voeren en gezamenlijk door te ontwikkelen.

Bekijk de systemen en vraag toegang aan

Huidige samenwerkingsverbanden

 • TU Delft, UvA en SURF werken samen aan een project dat heterogene computing verkent met field-programmable gate arrays (FPGA's).
 • UvA, SURF en AMD gaan samenwerken om HPC-codes beschikbaar te maken op AMD GPU-hardware, en prestatieanalyses en benchmarking uit te voeren.

Artikelen en seminars

Opname van het seminar Building Programmable Exascale Supercomputers

Opname van de presentatie Future Hardware Technology Assessment

Opname van het seminar Next Generation Supercomputing

Opname van het seminar AMD GPU architecture and application porting

Doe mee!

SURF staat zeer open voor samenwerking op dit gebied. Neem contact met ons op: