Technologieverkenning blockchain: nog geen concrete toepassingen voor onderwijs

Blockchain heeft nog weinig concrete gebruiksredenen voor SURF en zijn leden. Dat concludeerden we uit een technologieverkenning.

Muur van lego

Wat is blockchain?

In de verkenning lichten we eerst alle belangrijke termen en technieken rondom blockchain toe. Met blockchains kunnen partijen die elkaar niet vertrouwen toch een eenduidige toestand van een database krijgen. Het is een databasetechnologie die volgens sommige deskundigen traditionele Trusted Third Parties (TTP’s) zoals banken, notarissen of zelfs overheden kan gaan vervangen. Anderen zijn daar veel terughoudender in.

Toegevoegde waarde voor onderwijs?

Ontdek wat wij hebben geleerd van ons literatuuronderzoek naar verschillende blockchain-implementaties. En lees de meningen van een aantal deskundigen over blockchain. Na onze zoektocht naar mogelijke toepassingen van blockchain voor het onderwijs is onze conclusie is dat deze nog niet concreet genoeg zijn om mee aan de slag te gaan.