Test Analyse Tool voor toetsdeskundigen

De online Test Analyse Tool is een onderdeel van de qDNA-tool. Deze tool analyseert de kwaliteit van een toets en de losse toetsitems. De tool levert gegevens waarmee toetsdeskundigen een toets kunnen beoordelen en bijstellen.

Man met laptop en handboek

Analyse toetskwaliteit

De tool levert informatie over de betrouwbaarheid van een toets en geeft inzicht in de kwaliteit hiervan.  Gegevens die hierbij aan bod komen, zijn onder andere item-restcorrelaties en analyses op antwoord alternatieven. In één oogopslag is bijvoorbeeld te zien of een afleidend antwoord vaker gekozen is dan de juiste optie. Ook is het mogelijk om items met verschillende aantallen antwoordalternatieven te analyseren.

Voor wie?

De online tool is via SURFconext voor alle hogeronderwijsinstellingen beschikbaar. Toetsresultaten afkomstig uit Teleform, Blackboard en QMP kunnen worden ingelezen en geanalyseerd. Ook biedt de tool de mogelijkheid om resultaten uit andere softwarepakketten te analyseren. 

Aan de slag

Wilt u de Test Analyse Tool in gebruik nemen? Meld je dan hier aan via SURFconext. Selecteer uw instelling en log in met de gebruikersnaam die u ook gebruikt om op het netwerk van uw instelling in te loggen (eventueel aangevuld met @, dus bijvoorbeeld @uu.nl). Gebruik het wachtwoord dat u ook gebruikt voor het netwerk van uw instelling.

qDNA-tool: 3 gerelateerde tools

De Test Analyse Tool is verweven met de tools 'Stevie - Statistische Toets Evaluatie Voor Iedereen' en 'That's the Question'. Samen vormen ze de qDNA-tool (Question Design aNd Analysis tool):

  1. That's the Quest!on helpt bij het maken van goede toetsvragen.
  2. De Test Analyse Tool analyseert de kwaliteit van de toets en levert psychometrische gegevens.
  3. Stevie zet een statistische analyse (bijvoorbeeld van de Test Analyse Tool) om naar een voor de docent begrijpelijke taal.

Project Test Analyse Tool

De tool is ontwikkeld in het project 'Test Analyse Tool' van de Universiteit van Amsterdam. De aanleiding voor dit project was de behoefte aan een stabiele web-tool om toetsresultaten te analyseren.