The scientific method: learning by doing

Onderwijs in wetenschappelijke methoden is vaak losgekoppeld van het daadwerkelijk gebruik ervan. In The scientific method –learning by doing, een modulaire online cursus van Wageningen University, wordt de verbinding tussen leren over wetenschappelijke methoden en het toepassen ervan wél gemaakt.

Open leermaterialen

Instelling

Wageningen University & Research (WUR)

Doel en doelgroep

Wetenschappelijke kennis is een van de belangrijkste bouwstenen van academische vorming. Toch hebben studenten niet altijd een goed inzicht in de vraag hoe die wetenschappelijke kennis tot stand komt, en wat hun eigen rol daarin is. In het project The scientific method –learning by doing leren studenten wat de essentiële stappen van de wetenschappelijke methode zijn door er zelf mee te oefenen. Deze modulaire online cursus bestaat uit 6 modules waarin studenten zelfstandig systematisch onderzoek verrichten. Door deze ervaring zijn zij beter voorbereid op het zelfstandig ontwerpen en uitvoeren van onderzoek in hun BSc-of MSc-thesis.

Resultaten

 • Een online cursus van 6 modules waarin studenten ervaring opdoen met wetenschapsfilosofie, methodologie en onderzoek binnen een specifiek domein (meteorologie). De verschillende vakgebieden zijn met elkaar vervlochten zodat ze elkaar versterken. In de eerste 4 modules doorlopen de studenten telkens een onderzoekscyclus, waarbij ze per module een onderzoeksvraag beantwoorden. In de laatste twee modules gaan de studenten aan de slag met een eigen onderzoeksproject. In module 5 ontwikkelen ze een onderzoeksplan en in module 6 voeren ze het onderzoek uit en rapporteren ze erover. Peer-interactie is een essentieel onderdeel van de online cursus.
 • Een prototype van het online virtuele laboratorium
 • De beschrijving van de leerlijnen over:
 • Wetenschapsfilosofie in relatie tot de wetenschappelijke methode
 • De persoonlijke wetenschapschecklist waarin studenten reflecteren op hun eigen principes over wetenschappelijk onderzoek.
 • De wetenschappelijke methode

Een handleiding voor docenten en ontwikkelaars, waardoor ze de structuur van de cursus kunnen toepassen in hun eigen vakgebied.

Ontwikkelde materialen:

 • De online cursus in EdX-Edge (vrij toegankelijk na registratie)
 • De beschrijving van de leerlijnen
 • Videos, illustraties en documenten

Alle eindproducten zijn toegankelijk via de website.

Tips

 • Test je product met studenten vanaf een vroeg stadium in het ontwikkelproces.
 • Ontwikkel niet twee dingen tegelijk: de combinatie van de ontwikkeling van een compleet nieuwe leerlijn met de ontwikkeling van een online vak maakt het project te complex.

Contactpersoon voor vragen

Arnold Moene,  arnold.moene@wur.nl

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2017 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.