The X Games - serious gaming voor het interpreteren van radiologische beelden

In The X Games worden geneeskundestudenten met behulp van serious gaming gestimuleerd bij het accuraat en efficiënt interpreteren van radiologische beelden. Het project moet er voor zorgen dat studenten beter op de radiologische beroepspraktijk zijn voorbereid.

medische projecten

Daarnaast wil het project antwoord geven op de vraag in hoeverre serious gaming de motivatie en trainingsintensiteit van geneeskundestudenten in het radiologieonderwijs kan bevorderen.

Instelling

Universiteit Utrecht

Doel en doelgroep

Het interpreteren van radiologische beelden voor het vaststellen van ziekten vergt een intensief trainingsprogramma. Maar in de klinische praktijk wordt intensief trainen vaak beperkt door tijdgebrek en patiëntveiligheid. Het project The X Games ondervangt dit probleem door de inzet van serious gaming. In het project kijkt de Universiteit Utrecht hoe serious gaming de motivatie voor en de trainingsintensiteit bij het interpreteren van beelden van geneeskundestudenten in het radiologieonderwijs kan stimuleren. De game genereert feedback en houdt bij hoe de studenten zich op verschillende cruciale leerdoelen voor beeldinterpretatie (zoals accuratesse en snelheid van beeldinterpretatie) ontwikkelen. Het project richt zich op geneeskundestudenten uit het eerste en tweede jaar van de Bacheloropleiding geneeskunde in het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Resultaten

  • Er is een serious game ontwikkeld voor radiologieonderwijs voor studenten, die bestaat uit 75 opdrachten op drie verschillende niveaus. De e-module wordt op termijn structureel ingezet voor het voorbereiden van de radiologiepractica, en wordt online beschikbaar gesteld voor alle studenten geneeskunde van het UMCU.
  • Ten opzichte van de oorspronkelijke voorbereiding blijken e-learning en e-learning met game elementen te leiden tot een verbeterde motivatie van studenten bij de voorbereiding op hun radiologielessen. E-learning en e-learning met game elementen blijken echter geen significant effect te hebben op hun score.

Ontwikkelde materialen

Een open en online gamemodule voor studentenonderwijs radiologie, beschikbaar via www.learningwithimages.com

Contactpersoon voor vragen

Anouk van der Gijp: A.vanderGijp-2@umcutrecht.nl

Tips

  • De score is niet altijd het belangrijkste game-element; in deze setting waren feedback, hints en interactie belangrijker dan het behalen van een score.
  • E-learning en e-learning met game elementen kunnen de motivatie van studenten verbeteren, maar dit hoeft niet samen te gaan met een hogere trainingsintensiteit of performance

Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Dit project heeft in 2017 deelgenomen aan de stimuleringsregeling open en online onderwijs.