Thema-uitgave: nieuwe doelgroepen met open en online onderwijs

Deze thema-uitgave bevat artikelen en intermezzo’s over de kansen die open en online onderwijs kan bieden voor het bereiken van nieuwe doelgroepen. We beschrijven onder meer praktijkervaringen, de samenwerking tussen hoger onderwijs en het bedrijfsleven en perspectieven voor life long learning.

Man en vrouw in open ruimte met laptop

Pressure-cooksessie

Voor het uitbrengen van deze thema-uitgave hebben we op 25 november 2014 een pressure-cooksessie georganiseerd met experts. In de sessie hebben we ons verdiept in welke rol het hoger onderwijs kan spelen voor nieuwe doelgroepen. Nieuwe doelgroepen zijn bijvoorbeeld life long learners, alumni, internationale studenten, bedrijven of instellingen.
De experts bogen zich over de volgende vragen:

 • Wat zijn de belangrijkste redenen om in nieuwe doelgroepen te investeren.
 • Hoe achterhaal je de vraag vanuit deze doelgroepen
 • Verschuift de belangstelling van vastomlijnde bachelor- en masterprogramma’s naar flexibel inzetbare modules en maatwerk
 • Hoe is de relatie tussen de hogeronderwijsinstellingen en het bedrijfsleven en private aanbieders van hoger onderwijs 

Opbouw en inhoud

Deze thema-uitgave publiceren we in nauwe samenwerking met de special interest group Open Education.
De opbouw is als volgt: 

 • Beschrijving van de uitkomst van de pressure cook sessie met experts die in gesprek gingen over nieuwe doelgroepen, nieuwe kansen en uitdagingen door Marjolein van Trigt (freelance journalist).
 • Een korte pitch over de visie over wat het hoger onderwijs voor nieuwe doelgroepen kan betekenen van 3 experts: Edwin Torn Broers (Hogeschool Zeeland), Ulrike Wild (Wageningen UR) en Marco Kalz (Open Universiteit). 
 • Een toelichting op het adviesrapport ‘Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen’ door Janina van Hees (SURFnet).
 • MOOC’s en SPOC’s en de kansen voor samenwerking tussen hoger onderwijs en bedrijfsleven. Door Astrid van Noortwijk (Conquaestor) en Jos Maassen (MOOCFactory)
 • De zienswijze op open en online onderwijs als een nieuwe context voor life long learning van Meynouw Wentink-Reus (CQ Procesmanagement BV)
 • Toelichting op de afstemming tussen het perspectief van studenten en instellingen naast het beleid van de Europese Commissie door Marco Kalz (Open Universiteit) licht.
 • Verdieping in postinitieel open en online hoger onderwijs met Nicolai van der Woert (RU), Ria van ‘t Klooster (NRTO), Mark Visser en Jody Hoekstra. Dit is een herplaatsing van een artikel uit het trendrapport 2014.

Zie ook