Thema-uitgave ‘Open en online onderwijs - editie open textbooks’

In deze thema-uitgave staan open textbooks centraal. Dit zijn digitaal, vrij toegankelijke studieboeken, waar de gebruiker de inhoud aan kan passen. In deze uitgave vind je een inleidend artikel met good practices. 

 themauitgave open textbooks

<h2>Opbouw en inhoud</h2>

<p>In nauwe samenwerking met de&nbsp;<a href="https://www.surfspace.nl/sig/5-open-education/">special interest group Open Education</a>&nbsp; hebben we deze thema-uitgave samengesteld. De opbouw is als volgt:</p>

<ul>
<li>Marjolein van Trigt beschrijft de belangrijkste uitkomsten van de&nbsp;SURFacademy-bijeenkomst<strong>&nbsp;</strong>met experts over dit thema. Hierbij komen bestaande good practices uit binnen- en buitenland aan bod.</li>
<li>Hilde van Wijngaarden (Hogeschool van Amsterdam), Saskia de Vries (Sampan), Peter Becker (Haagse Hogeschool) en Pierre Gorissen (Hogeschool Arnhem/Nijmegen) geven ieder een eigen pitch, met hoe zij tegen open textbooks in de Nederlandse context aan kijken.</li>
<li>In de literatuurscan heeft Pierre Gorissen zich gebogen over de voordelen van open textbooks en wat hier verder bij komt kijken.</li>
</ul>

<h2>SURFacademy-seminar open textbooks</h2>

<p>We organiseerde voorafgaand aan deze thema-uitgave een seminar over open textbooks op 26 november 2015. Dit seminar bood een groot deel van de inhoudelijke input voor deze uitgave.&nbsp;</p>

<h2>Meer informatie</h2>

<ul>
<li><a href="/media/1244">thema-uitgave-toetsen-in-open-en-online-onderwijs</a>&nbsp;&nbsp;</li>
<li><a href="/files/2019-02/brochure_themauitgave_open_en_online_onderwijs_nieuwe_doelgroepen_bereiken_0.pdf">Thema-uitgave ‘Open en online onderwijs - Nieuwe doelgroepen die open en online onderwijs kan bereiken'</a>&nbsp;&nbsp;</li>
<li><a href="/media/1247">brochure_themauitgave_open_en_online_onderwijs_nieuwe_doelgroepen_bereiken</a>&nbsp;</li>
<li><a href="/files/2019-02/thema-uitgave-open-en-online-onderwijs-editie-didactiek.pdf">Thema-uitgave ‘Open en online onderwijs - Didactiek van open en online onderwijs'&nbsp;</a></li>
<li><a href="/media/1250">thema-uitgave-kansen-voor-campusonderwijs</a>&nbsp;</li>
<li><a href="/stimuleringsregeling-open-en-online-onderwijs-pijler-online-onderwijs"><strong>Project Open en online onderwijs van Surfnet</strong>&nbsp;</a></li>
</ul>

<p>&nbsp;</p>