Beveiliging en privacy

Universiteiten en hogescholen willen studenten optimaal toegang geven tot hun netwerken en gegevens. Draadloze verbindingen maken het mogelijk om met eigen apparatuur vrijwel op elke willekeurige locatie in te loggen. Digitale toegang via 1 account wordt steeds eenvoudiger. SURF helpt instellingen bij de beveiliging van al deze mogelijkheden.

DDoS

DDoS staat voor distributed denial of service. Bij zo'n aanval worden servers bestookt met een grote hoeveelheid internetverkeer. Het primaire doel van de aanvaller is om de servers plat te leggen, zodat de website of dienst uit de lucht gaat. SURFcert biedt verschillende diensten om een aanval zo snel mogelijk te neutraliseren.

Hoger security level

Binnen instellingen wordt gewerkt met gevoelige data, zoals student- of patiëntgegevens. Om deze data zo goed mogelijk te beschermen, werken instellingen nauw samen om beleid op te stellen, maar wordt ook onderzocht hoe bijvoorbeeld sterke authenticatie hierbij kan helpen.   

Bewustwording

Studenten en medewerkers maken dag in dag uit gebruik van het netwerk. Zij zijn ook kwetsbaar voor kwaadwillenden die door bijvoorbeeld phishing op hun gegevens uit zijn. Met de campagne Cybersave Yourself biedt SURFnet een toolkit om zelf een beveiligingscampagne op te zetten. 

Privacy

De komende jaren verandert er veel op het gebied van privacy-wetgeving. De nieuwe Europese wetgeving heeft consequenties voor de bedrijfsvoering van instellingen. SURFnet werkt samen met de instellingen in de initiatiefgroep Privacy Hoger Onderwijs.

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management faciliteert een landelijke aanpak van research datamanagement. Aandacht wordt daarbij gegeven aan juridische aspecten waaronder privacy.

Data delen voor onderzoek

SURFnet draagt graag bij aan het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van netwerken, netwerkdiensten en security. Dit kan betekenen dat SURFnet data deelt met universiteiten en onderzoeksinstituten zoals netwerkverkeergegevens. SURFnet heeft hiervoor een datasharing policy opgesteld.

Meer weten over

•    Beveiligingdiensten en tools
•    Beleidsondersteuning Privacy
•    Beleidsondersteuning beveiliging
•    Community's over beveiliging 
•    Bewustwording beveiliging

Laatste wijziging op 12 jul 2018