Cloudstrategie SURF

De SURF Cloudstrategie 2015-2018 luidt een nieuwe fase in het gebruik van de cloud in. We kijken niet langer eerst in de public cloud, maar ondersteunen de instellingen bij het gebruik van clouddiensten uit de public cloud, de SURF-communitycloud of een combinatie hiervan (‘mix & match’-diensten).

Oude strategie: ‘cloud first, tenzij’

Uitgangspunt van de vorige cloudstrategie was ‘cloud first, tenzij’: neem diensten af uit de public cloud, tenzij deze daar niet beschikbaar zijn. In dat geval zouden de instellingen samen een communitycloud vormen. In deze veilige en betrouwbare cloudomgeving voor het onderwijs en onderzoek zouden specifieke clouddiensten voor de sector beschikbaar komen. Pas in laatste instantie zouden instellingen uitkomen bij private oplossingen.

Nieuwe strategie: ‘mix & match’

In de nieuwe cloudstrategie ondersteunen we de instellingen juist bij het gebruik van clouddiensten uit de public cloud, de communitycloud of een combinatie hiervan (‘mix & match’-diensten). Behoeften van de instellingen bepalen de keuze. En samen met de instellingen stelt SURF hiervoor criteria op. Zo kunnen we commerciële leveranciers vragen om onder onze regie hun diensten binnen de communitycloud te integreren. Maar instellingen kunnen daar ook eigen oplossingen beschikbaar stellen. 

Samenwerken met early adopters

Nieuw is ook dat we iedere specifieke functionaliteit samen met een groep betrokken instellingen (early adopters) ontwikkelen. Daarna delen we de resultaten met alle bij SURF aangesloten instellingen. In 2015 werkte SURF samen met een aantal instellingen in cloudprojecten aan nieuwe dienstverlening. De nieuwe cloudstrategie zorgt daardoor voor impulsen. Voorbeelden hiervan zijn de communityclouddiensten SURFdrive en SURFcumulus.

Juridisch Normenkader (Cloud)services

We wijzigen de cloudstrategie onder andere omdat de afname van clouddiensten achterbleef bij de verwachtingen. Dat kwam onder andere doordat aanbieders van publicclouddiensten privacy en informatiebeveiliging vaak nog onvoldoende kunnen waarborgen. Naar verwachting duurt het nog enkele jaren voordat marktpartijen zich geheel conformeren aan het Juridisch Normenkader (Cloud)services, terwijl instellingen zich steeds bewuster zijn van de risico’s. Daarnaast vragen instellingen van SURF een grotere rol dan voorheen.

Centraal overzicht van clouddiensten

Onze cloudstrategie blijft gericht op de ontwikkeling van hulpbronnen die instellingen in staat stellen om gecontroleerd en geleidelijk over te stappen naar de cloud. Wij streven ernaar dat de instellingen tegen 2018 een groot deel van hun clouddiensten inkopen bij of via SURF. Wij overleggen met de instellingen om ervoor te zorgen dat de functies, kwaliteitsnormen en leveringsvoorwaarden aan hun eisen voldoen. Wij adviseren de instellingen en de gebruikers over de meest geschikte producten uit ons aanbod en bieden hulp op het gebied van contracten, beheer, veiligheid, privacy, duurzaamheid, ondersteuning en contractbeheer.

Lees de volledige SURF Cloudstrategie (pdf)