SURF-cloudprojecten

De SURF-werkmaatschappijen SURFmarket, SURFnet en SURFsara ondersteunen de instellingen bij het gebruik van clouddiensten. De SURF-cloudaanpak is kort samen te vatten met de woorden ‘vraaggestuurd’ en ‘samen met early adopters’. In 2 cloudprojecten ontwikkelen we samen met instellingen breed inzetbare diensten, waar iedereen baat bij heeft.

Best passende leveringsmodel

De SURF-cloudstrategie biedt keuze uit 3 leveringsmodellen via SURF: de public cloud, de communitycloud en een combinatie hiervan. SURF brengt samen met early adopters eisen en wensen voor clouddiensten in kaart om zo het best passende leveringsmodel te kiezen. We ontwikkelen samen met een aantal instellingen breed inzetbare diensten, waar iedereen straks baat bij heeft. De cloudopslagdienst SURFdrive en de hybride Internet-as-a-Service-dienstverlening SURFcumulus zijn mooie voorbeelden van deze werkwijze.

2 cloudprojecten

SURF werkt samen met een aantal instellingen in 2 cloudprojecten aan nieuwe dienstverlening.

Project Webhosting

Binnen het SURF-cloudproject Webhosting werken 5 Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen samen met SURF aan de ontwikkeling van generieke webhosting dienstverlening. In de toekomstgerichte visie past een goede ondersteuning van gebruikers bij het aanbieden van webhosting. Hierbij kan gedacht worden aan de koppeling van databases en ontwikkelmodules voor het bouwen van websites, waarbij ondersteuning wordt geboden voor verschillende applicaties zoals WordPress en Joomla.

Deelnemers: Vrije Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen UR en Hogeschool van Amsterdam

Projecten met UMC's

De UMC’s en SURF gaan samenwerken op het gebied van ICT-architectuur. De 8 UMC’s werken al geruime tijd samen op ICT-gebied en hebben een gezamenlijke referentiearchitectuur vastgesteld. Ze hebben SURF gevraagd de regie te voeren voor de diensten die genoemd worden in de referentiearchitectuur. De samenwerking begint met de ontwikkeling van Exchange en SharePoint.

Deelnemers: VU medisch centrum, Academisch Medisch Centrum, Universitair Medisch Centrum Groningen, Leids Universitair Medisch Centrum, Academisch ziekenhuis Maastricht, Radboudumc, Erasmus MC en Universitair Medisch Centrum Utrecht