Beeld en geluid

Universiteiten en hogescholen gebruiken steeds meer beeldmateriaal en geluidsopnamen. Gebruik van veel omroepprogramma's is gelegaliseerd en vereenvoudigd. Ook neemt het gebruik van zelf geproduceerd videomateriaal sterk toe. Door onzekerheid over de rechten is de drempel om dit materiaal voluit in te zetten in het onderwijs echter nog steeds hoog.

Licentie materiaal Nederlandse publieke omroep

De licentie 'Beeld en Geluid in Academia' geeft medewerkers en studenten van bij SURF aangesloten instellingen online toegang tot duizenden uren streaming content voor het hoger onderwijs in Nederland, geselecteerd uit de archieven van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG).

Digitale beeldbanken en auteursrechten

Universiteiten en hogescholen gebruiken in het onderwijs en onderzoek steeds vaker digitale beeldbanken. Maar angst voor schadeclaims door oneigenlijk gebruik, kostenoverwegingen en onleesbaarheid van bepalingen lijken goed gebruik van digitale beeldbanken in de weg te staan. Om dit te voorkomen deed SURF een inventarisatie op het terrein van beeldbanken. In het rapport 'Digitale beeldbanken en auteursrechten' leest u de adviezen rondom de juridische aspecten van het gebruik van digitale beeldbanken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de themapagina van auteursrechten.nl.  

Laatste wijziging op 30 mei 2017

Meer informatie