Juridische aspecten van learning analytics

Online onderwijs en activiteiten van studenten laten sporen na. Analyse van deze sporen en data uit studentadministratiesystemen geven inzicht in het online studiegedrag, het gebruik van de leermaterialen en de leeromgeving. Learning analytics is het verzamelen, analyseren en interpreteren van data van en over studenten om onderwijs te verbeteren. 

Privacy en data in het onderwijs

Een belangrijk aandachtspunt bij learning analytics is de privacy van de studenten over wie deze data worden verzameld en geanalyseerd. Welke data kan een instelling gebruiken om haar onderwijs te verbeteren? Wanneer moet een instelling een student om toestemming vragen? Wie is juridisch gezien de eigenaar van deze data?

Aan de slag met learning analytics

We helpen instellingen met het uitvoeren van het stappenplan learning analytics onder de Wet bescherming persoonsgegevens en we bieden juridische expertise. We onderzoeken de wettelijke kaders over de toegang tot data. Ook doen we in 2016 een technologieverkenning naar zogenoemde personal data lockers, waarmee studenten hun eigen data beheren en zelf bepalen wat ze met wie delen.

Meer informatie

Laatste wijziging op 01 aug 2016

Meer informatie