Onderzoeksdata

De ontwikkelingen die het internet biedt, leiden tot nieuwe faciliteiten voor de opslag en het toegankelijk maken van primaire en secundaire onderzoeksdata. Dit schept ook mogelijkheden voor hergebruik van data.

Hergebruik (ruwe) onderzoeksdata

Bij hergebruik van (ruwe) onderzoeksdata is het belangrijk te weten wat de juridische status is van het materiaal. Soms is toestemming van de maker vereist, maar sommige handelingen kunt u ook zonder toestemming verrichten.

Juridische status van ruwe data

Het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER) heeft in opdracht van de SIG Digitale Rechten de regels waaronder onderzoeksdata beschermd kunnen zijn uiteengezet. Deze zijn te vinden in het rapport 'De juridische status van ruwe data; een wegwijzer voor de onderzoekspraktijk'.

Verkorte juridische wegwijzer voor ruwe data

Met de overzichtelijke verkorte juridische wegwijzer voor ruwe data kunt u bepalen welke toestemming nodig is om onderzoeksgegevens van anderen te kunnen hergebruiken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op het Landelijk Co√∂rdinatiepunt Research Data Management (LCRDM)   

Laatste wijziging op 29 mrt 2018

Meer informatie