Privacy

Privacy- en gegevensbescherming is voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen van groot belang. Op deze pagina leest u meer over privacy en cloud, digitale identiteit, rechtmatig operationeel handelen in ICT en het beschermen van persoonsgegevens van studenten.

Privacy en cloud

Bij cloud computing is regelgeving uit Nederland, Europa en daarbuiten van toepassing. Aanbieders van clouddiensten zijn vaak buitenlandse providers. Er is op dit gebied nog weinig wet- en regelgeving of jurisprudentie. Een onderwijsinstelling die een cloud dienst wil afnemen, zal daarvoor een contract moeten met de cloudleverancier sluiten. Het is belangrijk om op privacyafspraken te letten.
Enkele handige publicaties:

Wetgeving

Er komt nieuwe Europese privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze heeft consequenties voor het hoger onderwijs en onderzoek. Voor deze vraag is een speciale projectgroep opgericht: de initiatiefgroep Privacy Hoger Onderwijs. Deze groep brengt de gevolgen in kaart en adviseert de instellingen hoe zij de AVG kunnen interpreteren om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Privacy en digitale identiteit

Voor studenten en wetenschappers is het belangrijk om grip te houden op hun imago op het internet. Hoe gaan studenten en wetenschappers op een verstandige manier om met hun digitale identiteit én die van anderen? Enkele aanbevelingen:

  • Denk na over hoe je jezelf wilt presenteren.
  • heck regelmatig wat er over jou op internet te vinden is.
  • Plaats zelf alleen informatie die iedereen, altijd over jou mag weten.
  • Plaats foto's waar anderen herkenbaar op staan alleen mét hun toestemming.

Het rapport 'Image-building op het internet: houd greep op je digitale identiteit' biedt meer informatie en aanbevelingen rondom online identiteitsmanagement. Of bekijk de flyer 'Aanbevelingen voor Image-building op internet'.

Rechtmatig operationeel handelen in ICT

Onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor het handelen van hun ICT-medewerkers en de omgang met persoonsgegevens. Werknemers en studenten mogen gebruik maken van ICT-faciliteiten van de instelling en mogen verwachten dat hun privacy redelijkerwijs wordt beschermd. De onderwijsinstelling mag wel toezicht houden op het ICT-verkeer, maar gebruikers moeten weten waar ze aan toe zijn. Daarom is het belangrijk dat de instelling een gedragscode ICT-gebruik heeft. Lees meer in de studie Rechtmatig operationeel handelen in ICT.

Privacy en persoonsgegevens van studenten

Hoe moeten instellingen in het hoger onderwijs op de werkvloer invulling geven aan de normen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan de omgang met persoonsgegevens van stu-denten? Het algemene antwoord is: Door vanuit een instellingsbreed gedragen privacybewustzijn op de werkvloer zorgvuldig met die gegevens om te gaan, aan de hand van bruikbare en kenbare regels. Lees meer over privacy en gegevens van studenten in het rapport 'Persoonsgegevens van studenten'.

Laatste wijziging op 10 dec 2014

Meer informatie