Groene ICT en duurzaamheid

SURF ondersteunt onderwijsinstellingen bij het realiseren van duurzame ICT-innovaties. ICT is een belangrijke factor in het terugdringen van het energieverbruik. Het aandeel van het verbruik door ICT is meer dan 20 procent, hoe breng je dit omlaag? En hoe kan het onderwijs ICT inzetten als hulpmiddel om te verduurzamen?

Vergroening van en mét ICT

Is jouw ICT-beleid op duurzaamheid ingericht, met bijvoorbeeld een inkoop- en e-wastebeleid? Bestaat er ruimte om het energieverbruik van ICT te verminderen, via een efficiënte e-infrastructuur en met slimme software? En hoe zet je technologie juist in om als organisatie duurzamer te zijn? Denk aan tools om op afstand te overleggen zodat je minder reizen maakt.

Jouw school, universiteit of onderzoeksinstelling kan zich richten op het vergroenen ván ICT, het verminderen van het energieverbruik. Én op het inzetten van ICT als 'enabling factor' bij vergroening in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering: vergroening mét ICT.

Doe de duurzaamheidsscan

Direct aan de slag? Met het SURF Groene ICT Maturity Model (SGIMM) maak je snel en zelfstandig een scan van de volwassenheid van groene ICT binnen jouw eigen school, universiteit of onderzoekstelling. De scan biedt een referentiekader voor je organisatie. Je geeft voor elk van de 24 aspecten aan in welke fase jouw instelling zich bevindt. Zo zie je snel waar focus op duurzaamheid is en waar niet.

Voorbeelden, onderzoeken en best practices

SURF verzamelt voorbeelden, onderzoeken en best practices van hogeronderwijsinstellingen die groene ICT en duurzaamheid toepassen. Ofwel om ICT zelf te verduurzamen ofwel om andere activiteiten te verduurzamen. Lees verder bij Voorbeelden en best practices en kijk in de Kennisbank.

24 aspecten van het Groene ICT Maturity Model. Doe de duurzaamheidsscan.