Groene ICT en duurzaamheid

Duurzaamheid is niet meer weg te denken uit maatschappelijke discussies. Voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen betekent duurzaamheid in ieder geval een verplichting om te voldoen aan landelijke doelstellingen en convenanten met de overheid.

Samen duurzame ICT-innovaties realiseren

Veel hogeronderwijsinstellingen gaan verder en willen een actieve bijdrage aan duurzaamheid leveren door voorop te lopen. SURF ondersteunt deze instellingen bij het realiseren van duurzame ICT-innovaties. Bovendien stimuleert SURF de onderlinge samenwerking tussen hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstellingen in het behalen van deze ambitie.

Instellingen kunnen met het SURF Groene ICT Maturity Model (SGIMM) snel, goedkoop en zelfstandig een scan maken van de volwassenheid van groene ICT binnen de eigen organisatie.

Vergroening van én door ICT

De meeste instellingen hebben een duurzaamheidsbeleid. Maar tot op heden was daarin vrijwel geen aandacht voor de rol van ICT. En dat terwijl het ICT-aandeel van het elektriciteitsverbruik in het hoger onderwijs meer dan 20% is en de komende jaren nog verder stijgt. ICT is daarom een belangrijke factor in het terugdringen van het energieverbruik van de instellingen. Niet alleen door vergroening van ICT, maar ook door ICT in te zetten als 'enabling factor' bij vergroening in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering: vergroening door ICT.

Pilotprogramma Groene ICT en Duurzame Ontwikkeling

In 2010 startte SURF met het pilotprogramma Groene ICT en Duurzame Ontwikkeling om:

  • duurzaamheid in én door ICT te stimuleren en bevorderen
  • een kostenreductie van het ICT-gerelateerde energieverbruik te bewerkstelligen

De opgedane ervaringen leidden tot diverse projecten en activiteiten binnen uiteenlopende thema's. De prioriteit ligt op het realiseren van de quick wins, om op korte termijn te kunnen bijdragen aan de MJA-3-afspraken rondom energie-efficiency.

Duurzame ICT speerpunt van SURF

Duurzame ICT is 1 van de speerpunten in het SURF Meerjarenplan 2011-2014 (pdf, 5.1 MB). De doelstelling is daarbij niet alleen gericht op het energiezuiniger maken en reduceren van CO2-uitstoot van de ICT, maar ook om met behulp van ICT het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Lees meer over SURF en duurzaamheid.

Laatste wijziging op 06 jul 2015