Datacenter: een groen onderkomen

Bij de ontwikkeling van het nationale datacenter van SURFsara, dat in 2016 in gebruik werd genomen, was duurzaamheid een van de belangrijkste randvoorwaarden.

Warmte-koudeopslag

Het datacenter werkt met warmte-koudeopslag. De vele servers produceren enorm veel warmte. Die warmte wordt op duurzame wijze afgevoerd naar grondwaterlagen en zowel voor koeling als voor verwarming in de winter gebruikt. Daardoor is de milieubelasting minimaal.

PUE

Door alle investeringen in energie-efficiëntie in het nieuwe datacenter is de Power Usage Effectiveness (PUE) met 1,19 heel laag. De PUE is een waarde die bepaalt hoe efficiënt een datacenter met stroom omgaat. De PUE kijkt naar het totale energieverbruik van het datacenter en zet dat af tegen de energie die wordt gebruikt voor de ICT-middelen. De ideale waarde is 1 waarbij precies alle energie die een datacenter binnenkomt wordt gebruikt voor de ICT-apparatuur en geen energie nodig is voor het koelen van de apparatuur.

Groene stroom

Het datacenter van SURFsara draait volledig op groene stroom en draagt zo bij aan de vermindering van de CO2-footprint.

Good practices UMCU en RUG

Ook bij lid-instellingen zijn goede voorbeelden van duurzame datacenters. Zo kon het UMC Utrecht de energiekosten voor het koelen van zijn nieuwe rekencentrum met 80% terugdringen door extra aandacht te besteden aan het koelen van de serverkasten. Ook de Rijksuniversiteit Groningen heeft bij de verbouwing en vernieuwing van het datacenter veel aandacht besteed aan duurzaamheid.

Locatie van een datacenter

De vraag of een buitenlands datacenter met groene energie duurzamer is dan in een lokaal datacenter, wordt sterk bepaald door de energiebronnen die deze datacenters gebruiken voor opslag en bewerking. Vooral het transport van data op het netwerk is een belangrijke factor. Gebruik van niet-duurzame bronnen voor het datatransport heeft aanzienlijke invloed op de CO2-footprint. Het verplaatsen van data naar groene buitenlandse datacenters is dus niet per se duurzamer dan lokale opslag. Dit is een van de conclusies uit het door SURF geïnitieerde onderzoek Transporting Bits or Transporting Energy: Does it matter? A comparison of the sustainability of local en remote computing.

Netwerken

Het rapport Sustainability in Networks geeft een overzicht van mogelijkheden om het energiegebruik van ICT-netwerken te reduceren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen core- en access-netwerktechnieken die op verschillende niveaus zijn uitgewerkt.

Laatste wijziging op 09 aug 2017